Plany studiów, sylabusy i efekty uczenia się

Wszystkie sylabusy są dostępne na stronie sylabusy.pbs.edu.pl, a dla kierunku można zobaczyć je po odpowiednim wyborze poziomu, formy studiów oraz wydziału.

Sylabusy są dostępne po kliknięciu na nazwę przedmiotu, a po jego wyświetleniu możliwy jest wybór podglądu pdf i wydrukowanie/zapisanie sylabusa.

 

Zarządzanie

1 stopień

Kierunek Zarządzanie - I stopień - Plan studiów nr IX - nabór 2023/2024

Sylabusy Zarządzanie I stopień SS nr IX

Sylabusy Zarządzanie I stopień NS nr IX

Efekty uczenia się Zarządzanie I stopień plan nr IX

Kierunek Zarządzanie - I stopień - Plan studiów nr VIII - nabór 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Efekty uczenia się Zarządzanie I stopień plan nr VIII

Kierunek Zarządzanie - I stopień - Plan studiów nr VII - nabór 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Efekty kształcenia Zarządzanie I stopień nr VII


2 stopień

Kierunek Zarządzanie - II stopień - Plan studiów nr IX - nabór 2023/2024

Sylabusy Zarządzanie II stopień SS nr IX

Sylabusy Zarządzanie II stopień NS nr IX

Efekty uczenia się Zarządzanie II stopień plan nr IX

Kierunek Zarządzanie - II stopień - Plan studiów nr VIII - nabór 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Efekty uczenia się Zarządzanie II stopień plan nr VIII

Kierunek Zarządzanie - II stopień - Plan studiów nr VII - nabór 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Efekty kształcenia Zarządzanie II stopień nr VII


Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1 stopień

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopień - Plan studiów nr VIII - nabór 2023/2024

Plany Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień nr VIII

Sylabusy ZIP I stopień SS nr VIII

Sylabusy ZIP I stopień NS nr VIII

Efekty uczenia się Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień plan nr VIII

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopień - Plan studiów nr VII - nabór 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Plany Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień nr VII

Sylabusy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień nr VII

Efekty uczenia się Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień plan nr VII

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopień - Plan studiów nr VI - nabór 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Plany Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień nr VI

Sylabusy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień nr VI

Efekty uczenia się Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień plan nr VI


2 stopień

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - II stopień - Plan studiów nr IV - nabór 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Plany Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień nr IV

Sylabusy ZIP II stopień SS nr IV

Sylabusy ZIP II stopień NS nr IV

Efekty uczenia się Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień plan nr IV

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - II stopień - Plan studiów nr III - nabór 2019/2020, 2020/2021

Plany Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień nr III

Sylabusy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień nr III

Efekty uczenia się Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień plan nr III

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - II stopień - Plan studiów nr II - nabór 2017/2018, 2018/2019

Plany Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień nr II

Sylabusy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień nr II

Efekty uczenia się Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień plan nr II


Kierunek Finanse i Rachunkowość

1 stopień

Kierunek Finanse i Rachunkowość - I stopień - Plan studiów nr IV - nabór 2023/2024

Plany Studiów Finanse i Rachunkowość I stopień nr IV

Sylabusy Finanse i Rachunkowość I stopień SS nr IV

Sylabusy Finanse i Rachunkowość I stopień NS nr IV

Efekty uczenia się Finanse i Rachunkowość I stopień plan nr IV

Kierunek Finanse i Rachunkowość - I stopień - Plan studiów nr III - nabór 2021/2022, 2022/2023

Plany Studiów Finanse i Rachunkowość I stopień nr III

Efekty uczenia się Finanse i Rachunkowość I stopień plan nr III

Kierunek Finanse i Rachunkowość - I stopień - Plan studiów nr II - nabór 2019/2020, 2020/2021

Plany Studiów Finanse i Rachunkowość I stopień nr II

Efekty uczenia się Finanse i Rachunkowość I stopień plan nr II


2 Stopień

Kierunek Finanse i Rachunkowość - II stopień - Plan studiów nr I - nabór 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Plany Studiów Finanse i Rachunkowość II stopień nr I

Sylabusy Finanse i Rachunkowość II stopień SS nr I

Sylabusy Finanse i Rachunkowość II stopień NS nr I

Efekty uczenia się Finanse i Rachunkowość II stopień plan nr I


Zarządzanie w sporcie

1 Stopień

Kierunek Zarządzanie w Sporcie - I stopień - Plan studiów nr I - nabór 2023/2024

Plany Studiów Zarządzanie w Sporcie I stopień nr I

Sylabusy Zarządzanie w Sporcie I stopień SS nr I

Efekty uczenia się Zarządzanie w Sporcie I stopień plan nr I