Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej dot. konkurencyjności regionów, 25-26 listopada 2021 r.
13 października 2021

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomii i Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także Fundacja Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy zapraszają Państwa do  udziału w VIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:

„Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. Stan – Trendy – Strategie”.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w zakresie konkurencyjności i rozwoju regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji. Istotnym celem konferencji jest także integracja przedstawicieli: nauki, biznesu i samorządowców.

dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. PŚ  

oraz   

dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. uczelni              

 

Invitation to participate in the 8th National Scientific Conference in the series: “Competitiveness and development of regions in the context of European integration and globalization. State – Trends – Strategies”

Dear Sir or Madam

On behalf of the Programme Board and the Organising Committee we are pleased to invite you to take part  in the 8th National Scientific Conference in the series:

 

Competitiveness and development of regions in the context of European integration and globalization.  State – Trends – Strategies

 

Conference Organisers:

Department of Economy and Marketing

Faculty of Management

University of Science and Technology in Bydgoszcz

 

Department of Management and Logistics

Faculty of Organisation and Management
Silesian University of Technology

and

Foundation for Innovative Development and Knowledge in Bydgoszcz

25-26 November 2021


Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich
ul. Zamkowa 2

99-210 Uniejów 

On-line conference in case of any restrictions applicable as the result of the COVID-19 virus pandemic

The 8th National Scientific Conference in the series: “Competitiveness and development of regions in the context of European integration and globalization. State – Trends – Strategies”