Działalność studencka

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego:

Michał Glezman - Przewodniczący WRSS - micgle000@pbs.edu.pl
Agata Stanny - Wiceprzewodnicząca WRSS - agasta000@pbs.edu.pl
Patrycja Bilicka - Sekretarz WRSS - patbil000@pbs.edu.pl
Mateusz Kowalski - Delegat do URSS - matkow017@pbs.edu.pl
Elżbieta Pierzgalska - Członek WRSS - elzpie001@pbs.edu.pl
Adam Struck - Członek WRSS - adastr001@pbs.edu.pl
Marta Zakierska - Członek WRSS - marzak008@pbs.edu.pl
Wiktoria Lewandowska - Członek WRSS - wiklew000@pbs.edu.pl
Agata Komorek - Członek WRSS - agakom001@pbs.edu.pl
Natalia Kalinowska - Członek WRSS - natkal002@pbs.edu.pl

Kontakt z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego samorzad.wz@pbs.edu.pl

Zasady organizacji imprez studenckich na terenie Politechniki:

Zasady finansowania działalności samorządu studenckiego, samorządu doktorantów i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów Politechniki Bydgoskiej

 

Działalność WRSS

Wydziałową Rade Samorządu Studenckiego (WRSS) tworzą osoby wybrane do Samorządu w wyborach demokratycznych, które odbywają się co dwa lata na naszej uczelni. Do kompetencji WRSS należy:

 • reprezentowanie studentów Wydziału,
 • wybór Przewodniczącego, Vice-przewodniczącego oraz Sekretarza,
 • występowanie do władz Wydziału z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego·w stosunku do studentów łamiących normy życia studenckiego,
 • wybór delegata do URSS,
 • ogłaszanie referendum w sprawach ważnych dla środowiska studenckiego na szczeblu Wydziału,
 • wybór delegatów do Rady Wydziału,
 • wybór kandydatów do komisji, w których skład wchodzą studenci, działający na szczeblu Wydziału,
 • zawieszenie działalności organów Samorządu na szczeblu Wydziału,
 • odwoływanie członków WRSS,
 • organizacja imprez studenckich na szczeblu Wydziału w porozumieniu z władzami Wydziału.

WRSS organizuje spotkania regularnie raz w miesiącu, na których omawiane są bieżące tematy związane z wydziałem. Podczas spotkania obecni są także przedstawiciele SK, OSK, KR oraz prodziekan ds. Dydaktycznych i studenckich. Przedstawiciele URSS oraz RW podczas spotkania mają możliwość przekazania istotnych dla studentów informacji omawianych na innych spotkaniach. WRSS organizuje spotkania z przedstawicielami grup laboratoryjnych oraz starostami. Spotkania te odbywają się dwa razy w roku akademickim – jedno w semestrze zimowym oraz jedno w semestrze letnim.

Studenci Wydziału mają możliwość zapoznać się z przedstawicielami za pośrednictwem strony internetowej wydziału oraz URSS. Poradę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podczas bezpośredniej rozmowy.

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego aktywnie współpracuje z biurem informacji i promocji Politechniki – m.in. wolontariusze wspierają Uniwersytet Dziecięcy, Bydgoski Festiwal Nauki oraz inne uroczystości. Ponadto WRSS uczestniczyła, we współpracy z Wydziałowymi Kołami Naukowymi, w organizacji Drzwi Otwartych PBŚ.

TikTok Wydziału Zarządzania tworzy przez studentów (od roku 2023/2024)

Zobacz najbardziej popularne filmy:

        

        


Projekt I Uniwersyteckie Walentynki 14 luty 2020r.


Projekt Bajkowa Bydgoszcz

Bajkowa Bydgoszcz to inicjatywa studenta Wydziału Zarządzania Mikołaja Kwaska i dr inż. Małgorzaty Zajdel. Od 2013 roku pod taką nazwą odbywają się obchody Dnia Dziecka w Bydgoszczy. Impreza rozpoczyna się na Placu Wolności, skąd wyrusza Bajkowa Parada na Wyspę Młyńską. Uczestnicy parady są przebrani za rozmaite postaci z bajek. Na Wyspie Młyńskiej na uczestników czekają liczne zabawy, konkursy i występy.

Oficjalna strona wydarzenia:

https://www.facebook.com/BajkowaBydgoszcz

e-Bajkowa Bydgoszcz 07 czerwca 2020r.

W 2020 roku, z powodu niefortunnego rozwoju sytuacji, niemożliwym było zorganizowanie Bajkowej Bydgoszczy jako rodzinnego spotkania na Wyspie Młyńskiej oraz barwnej parady w bajkowych strojach, która jak co roku rozpoczynała się od Placu Wolności.  Jednak UTP nie zapomina o najmłodszych nawet w czasach pandemii. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy wspólnie z młodymi studentami-pasjonatami z nowopowstającej Telewizji Uczelnianej przeniósł Bajkową… w przestrzeń cyfrową. Gdzie każdy Bydgoszczanin i nie tylko, mógł bezpiecznie obejrzeć i posłuchać piosenek  dla dzieci, zanurkować do Magicznego Świata Baniek i zatańczyć w latynoskich rytmach Zumby. A i Pszczółka Maja zatańczyła ku radości widzów, a towarzyszył jej Hans Christian Andersen. Niestety ze względu na wspomnianą sytuację, także wydziały uniwersytetu, ze względów bezpieczeństwa, nie mogły wspomóc wysiłek organizatorów, tak jak czyniły to do tej pory.

Zaproszenie do wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=HeimtXtkyBY

E-Bajkowa Bydgoszcz:

https://www.youtube.com/watch?v=Q8o53sjjk7M


Dotknij Księżyc

O projekcie
Termin imprezy: 24.04.2015 (piątek) godz. 19:00-22:00

Bydgoszcz – Wyspa Młyńska

Projekt „Dotknij Księżyc”  rozpoczyna cykl plenerowych imprez naukowych i kulturalnych, rozwijając jednocześnie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanie astronomią, która jest królową nauk. Ponadto celowym jest wyeksponowanie regionu kujawsko-pomorskiego jako Astro-Regionu  w kraju oraz  promocja nowo powstałych Astro Baz, a także uwrażliwienie młodzieży na piękno Wszechświata i poznanie praw nim rządzących. Planujemy, aby w tym wydarzeniu wzięła udział młodzież szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, studenci  oraz mieszkańcy Bydgoszczy.

W trakcie trwania imprezy będzie możliwość m.in. obejrzenia pokazu na telebimie najpiękniejszych zdjęć obiektów nocnego nieba, obserwacji Księżyca przez teleskopy, lunety i lornetki, dotknięcia meteorytu Morasko oraz  wysłuchania  prelekcji przy dźwiękach muzyki  i innych atrakcji!.

Wydarzenie będzie prowadzone przez redaktora Radia PIK Pana Piotra Majewskiego. Imprezę zakończy koncert Przemysława Rudzia. Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, JM Rektora UTP oraz  patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego. W projekt będą zaangażowani wolontariusze.

Partnerzy:

Projekt „Dotknij Księżyc” został objęty patronatem:

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomosrkiego Piotra Całbeckiego

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego

http://www.bydgoszcz.pl/

Patronat medialny:

TVP Bydgoszcz

http://bydgoszcz.tvp.pl/19668987/dotknij-ksiezyc

Polskie Radio PIK

http://www.radiopik.pl/48,911,dotknij-ksiezyc

Na studiach uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do siedzenia na wykładach, uczestnictwa w ćwiczeniach i zdawania egzaminów. Istnieje również fascynujący świat różnorodnych aktywności, a jedną z nich są Koła Naukowe. Jeśli pragniesz poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć cenne doświadczenia w realizacji projektów, rozwijać nowe umiejętności oraz nawiązać kontakty z fascynującymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach, zdecyduj się skorzystać z bogatej oferty Kół Naukowych dostępnych na Wydziale Zarządzania. To doskonała okazja do odkrywania pasji, angażowania się w ciekawe projekty i współpracy z równie zaangażowanymi osobami.

 

Wykaz kół naukowych znajduje się poniżej.


Koło Naukowe Marketingu i Reklamy

Przewodnicząca: Wiktoria Lewandowska
Opiekunowie Koła: dr Maciej Schulz i dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka (mail: agnieszka.gozdziewska@pbs.edu.pl)
Członkowie Koła:
Glezman Michał
Grugel Marta
Komorek Agata
Kuzimski Jakub
Kwiatkowski Mateusz
Muszyńska Alicja
Pałys Jakub
Przesławska Maria
Rynarzewska Julita
Rynarzewska Martyna
Rynkowska Justyna


Obszary zainteresowań:
strategie promocji, social media marketing, budowanie kampanii reklamowych, tworzenie kontentu do wydziałowych mediów społecznościowych, nowoczesne technologie w marketingu, analiza skuteczności narzędzi komunikacyjnych 


Międzywydziałowe Koło Naukowe EuroProjekt

Przewodnicząca: Lic. Elżbieta Pierzgalska

Opiekun Koła: dr inż. Małgorzata Zajdel (mail: m.zajdel@pbs.edu.pl)

Zakres wybranych działań Międzywydziałowego Koła Naukowego EuroProjekt:

 • Badania w zakresie zarządzania ryzykiem w procesie wdrażania projektu w firmie „Pojazdy Szynowe PESA S.A. Bydgoszcz” – „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESIE WDRAŻANIA PROJEKTU – STUDIUM PROJEKTU „TRAMWAJ 120Na SWING”.
 • Badania w zakresie identyfikacji przyczyn występowania „białych plam” w województwie kujawsko – pomorskim w aspekcie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w drugim okresie budżetowania na lata 2007 – 2013.
 • Diagnoza Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07 – 13) oraz Mapy Dotacji UE, w których gromadzone są informacje dotyczące wszystkich projektów finansowanych z udziałem funduszy unijnych w Polsce.
 • Realizacja projektu pn. „Społeczna Odpowiedzialność biznesu- perspektywą przyszłości”, który został dofinansowany w ramach Programu Grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu i objęty Patronatem Rektora UTP. Projekt obejmował organizację warsztatów oraz konferencję.
 • Realizacja projektu pn. „Wspólna szansa – społeczna odpowiedzialność biznesu”, który został dofinansowany w ramach Programu Grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu i objęty Patronatem Rektora UTP. Projekt obejmował organizację warsztatów, happeningu oraz konferencję.
 • Pozyskiwanie wiedzy z zakresu przygotowania m.in. projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej dla studentów oraz innych źródeł finansowania.
 • Pozyskiwanie granów w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 • Nabywanie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami.
 • Organizacja Projektu Bajkowa Bydgoszcz od 2013 r.
 • Organizacja projektów pn.”Stawiam na Bydgoszcz” oraz „Dotknij księżyc”
 • Organizacja I Uniwersyteckich Walentynek pn. „Zakochaj się”
 • Udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Współpraca przy redagowaniu gazety wydziałowej WuZetki.


Akademia Postępu

Students Academy of Progress jest młodym, prężnie rozwijającym się kołem naukowym. Mimo iż na uczelni działa dopiero od 2008 roku, to podejmuje się realizacji wielu projektów.  Dla studentów jest szansą na zdobycie doświadczenia w zarządzaniu, realizacje ciekawych badań, poznanie interesujących osób oraz po prostu na dobrą zabawę.  Dba, by uczelnia była dla studenta czymś więcej niż miejscem standardowych zajęć.

Do tej pory zakończyliśmy dwa projekty: MSDN oraz Live@Edu. MSDN polegał na udostępnieniu studentom WZ darmowego oprogramowania firmy Microsoft, między innymi Windows: XP, Vista, 7; Access 2007. Zanotowaliśmy 177 pobrań programów. W wyniku projektu Live@Edu studenci Akademii Postępu (po wcześniejszym przeszkoleniu przez pracownika Microsoftu) założyli konta i przeszkolili około 300 studentów Wydziału Zarządzania z korzystania ze specjalnego programu polepszającego komunikację pomiędzy studentami.

W myśl naszej głównej zasady „by uczelnia była dla studenta czymś więcej niż miejscem standardowych zajęć” staramy się rozwijać przedsięwzięcia mające na celu integrację studentów, promowanie nauki w niekonwencjonalny sposób oraz promocję wydziału i uczelni. Wydarzenia, w których organizacji corocznie pomagają członkowie naszego koła wymieniamy poniżej.

 • Bydgoski Festiwal Nauki,
 • Uniwersytet Dziecięcy,
 • Drzwi Otwarte Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego, stoisko Wydziału Zarządzania,
 • Wigilia Wydziałowa Wydziału Zarządzania

Członkowie:

dr inż. Małgorzata Michalcewicz – Kaniowska – Opiekun – malgorzata.michalcewicz-kaniowska@pbs.edu.pl
Widawski Dawid – Przewodniczący – widawski.dawid@outlook.com
Weronika Ręba – Z-ca Przewodniczącego
Kuklińska Monika – Skarbnik, Sekretarz
Olszewski Damian – Członek
Tuchółka Marta – Członek
Cieśla Hubert – Członek
Szczepaniak Anna – Członek

Działalność

W zbliżającym się roku akademickim koło naukowe Akademia Postępu ma następujące plany:

 • Czynny udział w życiu Uczelni (Drzwi Otwarte, Uniwersytet Dziecięcy itp.),
 • Organizowanie imprez integracyjnych na wydziale zarządzania,
 • Rozwijanie zainteresowań członków koła,
 • Reprezentowanie Uczelni na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi.

Media

Studenckie Koło Naukowe Akademia Postępu dokłada wszelkich starań, by wydarzenia odbywająca się na naszej uczelni były należycie udokumentowane. Poniżej znajdziecie zdjęcia oraz filmy z wielu imprez (takich jak Drzwi Otwarte, Uniwersytet Dziecięcy, Wigilia Wydziałowa) oraz materiały promujące Wydział Zarządzania.

Fotorelacje dostępne w zakładce zdjęcia, na naszym profilu, na facebook’u!

Filmy dostępne na naszym profilu na YouTube!


Koło Naukowe Rynku Finansowego

Koło Naukowe Rynku Finansowego zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi segmentów rynku finansowego, tj: 
•    rynku kapitałowego, 
•    rynku walutowego, 
•    rynku instrumentów pochodnych,
•    rynku pieniężnego (bankowego). 
Zrzesza studentów, którzy pragną zgłębiać wiedzę z zakresu ekonomii oraz finansów publicznych i prywatnych. 
Opiekunem naukowym Koła jest dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska.
Działalność Członków Koła polega na:
•    Aktywnym uczestnictwie w spotkaniach oraz inicjatywach mających na celu poszerzanie wiedzy z zasad funkcjonowania rynku finansowego,
•    Prezentowaniu i wygłaszaniu zagadnień dotyczących rynku kapitałowego, rynku walutowego, rynku instrumentów pochodnych i rynku pieniężnego (bankowego),
•    Aktywnym udziale w konferencjach, seminariach, szkoleniach dotyczących rynku finansowego,
•    Publikowaniu artykułów naukowych,
•    Reprezentowaniu Uczelni i Wydziału w imprezach akademickich np. „Drzwi Otwarte”, „BFN”, „Dotknij Księżyca”, „Bajkowa Bydgoszcz”, „ Inzynieralia”,
•    Współpracy z innymi Kołami Naukowymi,
•    Promowaniu Uczelni i Koła Naukowego poza murami Uczelni,
•    Organizowaniu zamawianych wykładów o tematyce związanej z rynkiem finansowym,
•    Odbywaniu wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach rynku  finansowego
•    Wolnotariacie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem Koła dr Grażyną Owczarczyk-Szpakowską, mail:gszpakowska@op.pl


KNOK
KOŁO NAUKOWE ODPOWIEDZIALNYCH KONSUMENTÓW

 

Koło Naukowe Odpowiedzialnych Konsumentów KNOK działa przy Katedrze Ekonomii i Marketingu na Wydziale Zarządzania w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. 
Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Anna Murawska.
Członkowie koła realizują następujące cele i zadania:
•    pogłębiają wiedzę związaną z tematyką odpowiedzialnej i zrównoważonej konsumpcji oraz poznają nowe trendy w zachowaniach konsumentów,
•    dbają o ochronę środowiska i promują zdrowy i proekologiczny styl życia,
•    biorą czynny udział w życiu Uczelni (Bydgoski Festiwal Nauki, Inżynieralia, Dzwi Otwarte, itp.),
•    promują Wydział i Uczelnię poprzez organizowanie konkursów kierowanych do uczniów szkół średnich o tematyce odpowiedzialnej i zrównoważonej konsumpcji,
•    reprezentują Wydział i Uczelnię na seminariach, warsztatach oraz konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
•    poszerzają wiedzę i kontakty poprzez organizowanie wizyt w przedsiębiorstwach oraz spotkań z przedstawicielami praktyki gospodarczej,
•    rozwijają zainteresowania członków koła.
Wszystkich zainteresowanych braniem czynnego udziału w życiu koła prosimy o kontakt z Opiekunem koła dr inż. Anną Murawską (mail anna.murawska@pbs.edu.pl, Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, pokój 206, budynek B, II piętro).

Finał konkursu pt. „ Odpowiedzialna konsumpcja” kierowanego do uczniów szkół średnich w województwie kujawsko-pomorskim dnia 6.12.2019 r. 

Złote medale w konkursie Research Lab w 2022 roku.

>>Kliknij TUTAJ<<

Udział członków koła KNOK w IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych w dniach 23-24 listopada 2018 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie


Koło naukowe Kreowania Rozwoju

Zaprasza wszystkich, którzy chcą się rozwijać na polu naukowym, zawodowym i nie tylko oraz przyczyniać się do rozwoju społeczności akademickiej, lokalnej czy zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
ROZWIJAJĄC SIĘ ROZWIJAMY ŚWIAT.
Naszą misję realizujemy poprzez szerokie spektrum działań, każdy więc może odnaleźć swoją dziedzinę i metodę pracy.
Organizujemy warsztaty, uczestniczymy w konferencjach , prowadzimy badania i wiele innych.
Zgłoszenia należy kierować do dr inż. Anny Jakubczak opiekun na adres: ajakubczak@pbs.edu.pl

Aktywności koła:
Udział w realizacji badań oraz wystąpienia na konferencjach:
•    Cyklicznie na Międzynarodowej Konferencji The BUP Symposium 2021, 2022, 2023,
•    Baltic University Programme
•    Ogólnopolska konferencja naukowa Świat i rzeczywistość, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2023,
•    XX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa pt. EKONOMIA I NAUKI SPOŁECZNE WOBEC KRYZYSÓW XXI WIEKU we Wrocławiu, Naukowe Koło Ekonomistów, Uniwersytet Wrocławski, 2023,
•    X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU: „Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji.  Stan- Trendy- Strategie”, 2023.
Publikacje naukowe:
•    Jakubczak A., Gotowska M., Tomasiewicz A., Andrzejewska A., The Use of Team Management Methods to Design Socially Responsible Services — A Case Study, Sustainability, 2022, 2, 14 (18), 0n-line, Challenges and Possibilities for Sustainable Development in a Baltic Sea Region Context - Volume 2, Impact Factor: 3.900, MEIN: 100, DOI: 10.3390/su141811384M.
•    Jakubczak A., Czech Ł., Tomasiewicz A., Wypalenie zawodowe kadry kierowniczej instytucji bankowych posiadających polski kapitał, W: Zarządzanie - Technologie - Informatyka / Redakcja naukowa: Anna Górska, Karolina Szwedzka, Rafał Stachyra, Łódź : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2022.
Inne:
•    Czynny udział w Dniach Aktywności Studenckiej 2021, 2022, 2023,
•    Prowadzenie webinaru dla maturzystów w projekcie Maturalnie z NZS, 2021


MKN Ekoszansa

Międzywydziałowe Koło Naukowe EkoSzansa
Przewodnicząca – Karolina Zielińska 
Opiekun – dr inż. Ewa Koreleska, ewa.koreleska@pbs.edu.pl

Obszary zainteresowań:
marketing ekologiczny, lean management, lean manufacturing, finansowanie przedsięwzięć proekologicznych, innowacje, odnawialne źródła energii, żywność ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, zdrowy styl życia, zachowania prozdrowotne itp.

Dotychczas realizowane działania w ramach koła naukowego:
•    Integracja studentów z różnych wydziałów i kierunków Politechniki Bydgoskiej i poza nią
•    Organizacja V edycji ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, m.in. z Niemiec i Turcji oraz krajowych uczelni wyższych i instytutów badawczych m.in. z Warszawy, Poznania, Krakowa, Torunia, Puław.
•    Organizacja wyjazdów naukowo-praktycznych m.in.  pobyty studentów wraz z opiekunem na uniwersytecie w Bonn, Stuttgardzie, w instytucie Wiesengut itp.
•    Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych
•    Organizacja cyklu spotkań z ekspertami - praktykami
•    Udział w targach krajowych i zagranicznych (np. w Norymbergii)
•    Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych (np. na Litwie, Niemczech)
•    Realizacja, prezentacja i publikacja badań naukowych, przygotowywanie referatów i posterów, materiałów konferencyjnych
•    Udział w imprezach promujących Wydział Zarządzania, Politechnikę Bydgoską 
•    Organizacja akcji charytatywnych
•    Pozyskanie grantów zewnętrznych na realizację działalności koła
•    Organizowanie konkursów 
•    Udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki
•    Udział w konkursach organizowanych dla kół naukowych
•    Współpraca ze stowarzyszeniami 

Nagrody 
Nagrody, wyróżnienia i podziękowania od J.M. Rektora oraz Dziekana dla członków koła naukowego oraz opiekuna
Stypendia samorządowe dla członków koła za działalność organizacyjną i naukową

Zdjęcia z wyjazdu do Niemiec koła EkoSzansa:


 

W czerwcu 2010 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma WuZetka przygotowany w całości przez studentów Wydziału Zarządzania PBŚ. To pierwsze tego typu studencka inicjatywa w historii naszej Uczelni. W inauguracyjnym numerze poświęcono wiele miejsca programowi Erasmus, dylematowi, jak dokonać odpowiedniego wyboru przy kupnie laptopa, temu, jak się uczyć, naming rights, o kalendarium imprez kulturalnych oraz realizacji projektu Akademii e-podpisu. W numerze został zamieszczony wywiad z dr inż. Małgorzatą Zajdel – Prodziekanem ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale Zarządzania PBŚ.

Z najnowszym numerem czasopisma można zapoznać się poniżej. Miłej lektury!