Zagadnienia na egzaminy dyplomowe

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN INŻYNIERSKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

 

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

 

KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia