Zespoły

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

 • dr inż. Anna Murawska – przewodnicząca
 • dr Monika Klemke-Pitek – z-ca przewodniczącego
 • dr Maciej Schulz
 • dr inż. Jacek Wachowicz
 • Aleksandra Tomasiewicz – studenta kierunku Zarządzanie

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 9 października 2020r.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 •  – przewodnicząca
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – z-ca przewodniczącego
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ
 • dr Anna Komarnicka
 •  – sekretarz
 • Ksenia Kowalska – studentka kierunku finanse i rachunkowości
 • Kamil Rezmer – student kierunku zarządzanie

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 18 grudnia 2020r.

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 • dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka – przewodnicząca
 • dr Krzysztof Grochowski
 • dr Maciej Schulz
 • dr inż. Katarzyna Radecka
 • dr Anna Komarnicka
 • dr Kinga Krupcała
 • mgr inż. Małgorzata Grzeszczak
 • Mateusz Sokołowski – student kierunku zarządzanie

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 9 października 2020 r.

Wydziałowy Zespół Planistyczny

 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
 • mgr inż. Danel Zwierzchowski
 • mgr inż. Małgorzata Słomion
 • mgr Adrianna Guzowska
 • mgr Marek Jóźwiak

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 9 października 2020r.

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem

 • dr inż. Małgorzata Zajdel – przewodnicząca – koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi i samorządem terytorialnym
 • dr inż. Anna Jakubczak – koordynator ds. praktyk zawodowych
 • mgr inż. Małgorzata Słomion – pełnomocnik Dziekana ds. wynalazczości
 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska – opiekun praktyk zawodowych – koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi
 • dr Paweł Modrzyński – pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem
 • dr inż. Wojciech Żarski – koordynator międzynarodowych programów badawczych
 • mgr Adrianna Guzowska – sekretarz

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 9 października 2020 r.

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
 • mgr inż. Daniel Zwierzchowski
 • dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska - Przedstawiciel Związków Zawodowych "NSZZ Solidarność"

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 20 września 2021r.

Wydziałowa Komisja Konkursowa

 • dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ- przewodnicząca,
 • dr hab. Waldemar Bojar, prof. PBŚ,
 • dr hab. Marcin Skinder, prof. PBŚ,
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ,
 • dr Urszula Słupska,
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska.

Wydziałowy Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka

 • dr Paweł Modrzyński – przewodniczący
 • dr hab. Rafał Drewniak, prof. PBŚ
 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Powołano na posiedzeniu Kolegium Wydziału 26 lutego 2021r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska-przewodnicząca
 • dr hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ -z-ca przewodniczącej
 • dr inż. Katarzyna Radecka - sekretarz dydaktyczny
 • dr Krzysztof Grochowski- sekretarz dydaktyczny