Władze Wydziału Zarządzania

Dziekan Wydziału Zarządzania
dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości
dr Urszula Słupska