Rady programowe

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie

 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ - przewodniczący
 • dr inż. Anna Jakubczak
 • dr inż. Małgorzata Zajdel
 • mgr Marek Jóźwiak
 • mgr inż. Justyna Śpiewak - sekretarz
 • Elżbieta Pierzgalska - studentka ZA II stopień
 • mgr inż. Krzysztof Łukomski -  przedsiębiorca akebi.media doradztwo biznesowe
 • mgr. Hanna Łowicka - przedsiębiorca Akademia Innowacyjnej Edukacji

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. PBŚ - przewodniczący
 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ 
 • dr inż. Anna Murawska - sekretarz
 • dr inż. Marek Sikora
 • dr inż. Wojciech Żarski
 • Marcel Koprowski - student
 • Marek Robak - student
 • mgr inż. Janusz Mierzejewski
 • mgr inż. Wojciech Nalazek

Rada Programowa kierunku Finanse i Rachunkowość

 • dr hab. Grazyna Voss prof. PBŚ - przewodniczący
 • mgr Natalia Buchalska -Sugajska - sekretarz
 • dr hab. Igor Kravchuk prof. PBŚ
 • dr Zbigniew Drewniak
 • dr Małgorzata Grzeszczak
 • Beata Szymańska - student
 • mgr Małgorzata Stawicka
 • mgr Paulina Ehrlich-Gaczkowska

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie w Sporcie

 • dr hab. Marcin Skinder, prof. PBŚ- przewodniczący
 • dr Hanna Waligórska
 • dr Kamila Topolewska
 • dr Dariusz Żółtowski - sekretarz
 • dr Anna Michałek
 • mgr Monika Wiśniewska SWFiS
 • mgr Damian Bławat SWFiS