Rady programowe

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie

 • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. PBŚ – przewodniczący
 • dr inż. Anna Jakubczak
 • dr inż. Małgorzata Zajdel
 • mgr Justyna Śpiewak  – sekretarz
 • mgr Marek Jóźwiak
 • lic. Kamil Rezmer
 • Krzysztof Łukomski
 • Mariusz Szymański
   

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ - przewodniczący
 • dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. PBŚ
 • dr inż. Anna Murawska - sekretarz
 • dr inż. Marek Sikora
 • dr inż. Wojciech Żarski
 • Marcel Koprowski
 • Aleksandra Szefler
 • mgr inż. Janusz Mierzejewski
 • mgr inż. Wojciech Nalazek
   

Rada Programowa kierunku Finanse i Rachunkowość

 • dr hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ - przewodnicząca    
 • dr hab. Igor Kravchuk, prof. PBŚ
 • dr  Zbigniew Drewniak
 • dr Monika Klemke-Pitek
 • mgr Natalia Buchalska-Sugajska      
 • Elżbieta Pierzgalska
 • mgr Małgorzata Stawicka
 • mgr Paulina Ehrlich-Gaczkowska