Rady naukowe

Rada Naukowa Dyscypliny - nauki o zarządzaniu i jakości

1.    dr hab. Rafał Drewniak, prof. uczelni – Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny
2.    dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. uczelni
3.    dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. uczelni
4.    dr hab. inż. Bogdan Lent, prof. uczelni
5.    dr hab. Iwona Posadzińska, prof. uczelni
6.    dr hab. Igor Kravchuk, prof. uczelni
7.    dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. uczelni
8.    dr inż. Anna Murawska
9.    dr inż. Agnieszka Goździewska - Nowicka
10.    dr Paweł Modrzyński
11.    dr hab. Grażyna Voss
12.    dr Urszula Słupska
13.    dr Zbigniew Drewniak
14.    dr Anna Jakubczak
15.    dr inż. Ewa Koreleska
16.    dr inż. Małgorzata Michalcewicz – Kaniowska
17.    dr inż. Małgorzata Zajdel
18.    dr inż. Wojciech Żarski 
19.    dr inż. Jacek Wachowicz
20.    dr Monika Klemke-Pitek
21.    dr Izabela Wielewska
22.    dr Kinga Krupcała
23.    dr Anna Komarnicka
24.    dr Krzysztof Grochowski