Rady naukowe

Rada Naukowa Dyscypliny - nauki o zarządzaniu i jakości

1.    dr Urszula Słupska – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny
2.    dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ
3.    dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ
4.    dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ
5.    dr hab. Igor Kravchuk, prof. PBŚ
6.    dr hab. inż. Bogdan Lent, prof. PBŚ
7.    dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. PBŚ
8.    dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ
9.    dr hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ
10.    dr Zbigniew Drewniak
11.    dr inż. Agnieszka Goździewska – Nowicka
12.    dr Krzysztof Grochowski
13.    dr inż. Anna Jakubczak
14.    dr Monika Klemke-Pitek
15.    dr Anna Komarnicka
16.    dr Kinga Krupcała
17.    dr inż. Ewa Koreleska
18.    dr inż. Małgorzata Michalcewicz – Kaniowska
19.    dr Paweł Modrzyński
20.    dr inż. Anna Murawska
21.    dr inż. Jacek Wachowicz
22.    dr Izabela Wielewska
23.    dr inż. Małgorzata Zajdel
24.    dr inż. Wojciech Żarski