Koordynatorzy i Pełnomocnicy Wydziału Zarządzania PBŚ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych
dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
malgorzata.michalcewicz-kaniowska@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Współpracy z Przemysłem
dr Paweł Modrzyński
pawel.modrzynski@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Wynalazczości
mgr inż. Małgorzata Słomion
malgorzata.slomion@pbs.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Obsługi Administracyjnej ZZ (zadań zleconych)
mgr Aneta Wójcik
aneta.wojcik@pbs.edu.pl

Wydziałowy koordynator ds. praktyk zawodowych
dr inż. Anna Jakubczak
anna.jakubczak@pbs.edu.pl

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+
dr inż. Marek Sikora
m.sikora@pbs.edu.pl
tel. 52 340 88 56

Wydziałowi koordynatorzy ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi
dr Grzegorz Klarkowski
grzegorz.klarkowski@pbs.edu.pl

dr Anna Michałek
anna.michalek@pbs.edu.pl

Wydziałowy koordynator ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
dr inż. Wojciech Żarski
wojciech.zarski@pbs.edu.pl

Wydziałowy koordynator ds. Kształcenia z Wykorzystaniem Metod i Technik Kształcenia Na Odległość
dr inż. Jacek Wachowicz
jacek.wachowicz@pbs.edu.pl

Wydziałowy koordynator ds. stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów
dr Anna Michalska
Anna.Michalska@pbs.edu.pl