Kontakt

BIURO DZIEKANA
al. Prof. S. Kaliskiego 7
budynek B
85-796 Bydgoszcz

Główny Specjalista – Asystent Dziekana

mgr inż. Dorota Stosik
tel. 52 340 88 60          
e-mail:      d.stosik@pbs.edu.pl

Specjalista ds. Finansowo – Administracyjnych

mgr Anna Jastrzembska
tel. 52 340 88 53          
e-mail:    anna.jastrzembska@pbs.edu.pl

Specjalista ds. badawczych

mgr Aneta Wójcik
tel. 52 340 88 62            
e-mail:      aneta.wojcik@pbs.edu.pl