Kontakt

Dziekanat
ul. Fordońska 430
85-790 Bydgoszcz


Kierownik Dziekanatu
lic. Grażyna Tyszczuk
dzwzr@pbs.edu.pl
tel. 52 340 88 60

Godziny przyjęć studentów:

Poniedziałek – czwartek w godzinach 10.00 – 13.00

Poniedziałek 16:00-17:00 dla studentów „studiuj i pracuj” - Uwaga: w pierwszym tygodniu zajęć dyżur wyjątkowo w czwartek, 6.10 w godz. 16:00-17:00.

Piątek – nieczynne

Soboty zjazdowe dla studentów studiów niestacjonarnych w godzinach 8.00 – 12.00


mgr inż. Małgorzata Olszewska
malgorzata.olszewska@pbs.edu.pl
tel. 52 340 82 72

Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Finanse i rachunkowość: I stopień: I, II, III rok
Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych


mgr inż. Małgorzata Zalewska
malgorzata.zalewska@pbs.edu.pl
tel. 52  340 82 28

Studia stacjonarne
I stopień: Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji
II stopień: Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Finanse i rachunkowość
Studenci obcokrajowcy w ramach wymiany ERASMUS+


Pomoc materialna dla studentów stacjonarnych
mgr Aneta Wójcik
aneta.wojcik@pbs.edu.pl
tel. 52 340 88 62

 

Sekretariaty Katedr:
Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi
Katedra Ekonomii i Marketingu
mgr inż. Dorota Stosik
d.stosik@pbs.edu.pl
tel. 52 340 80 59


Katedra Informatyki Ekonomicznej i Controllingu
Katedra Inżynierii Zarządzania
Magdalena Kasprowicz
magdalena.kasprowicz@pbs.edu.pl
 
Zespół Techniczny:
mgr inż. Dorota Stosik – starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
mgr inż. Waldemar Kępa – starszy technik