Kolegium Wydziału Zarządzania PBŚ

  • dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ – Dziekan Wydziału, Przewodniczący
  • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
  • dr hab. Rafał Drewniak, prof. PBŚ – Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny
  • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ – Przewodniczący Rady Programowej ZIP
  • dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, prof. PBŚ – Przewodniczący Rady Programowej ZA
  • dr hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ – Przewodnicząca Rady Programowej FIR
  • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ – Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej i Controllingu
  • lic. Grażyna Tyszczuk – Kierownik Dziekanatu WZ
  • Wojciech Kliś – Przedstawiciel WRSS