Kolegium Wydziału Zarządzania PBŚ

  • dr hab. Iwona Posadzińska, prof. PBŚ – Dziekan Wydziału, Przewodniczący
  • dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska – Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
  • dr Urszula Słupska – Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny
  • dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. PBŚ – Przewodniczący Rady Programowej ZIP
  • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ - Przewodniczący Rady Programowej ZA
  • dr hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ – Przewodnicząca Rady Programowej FIR
  • dr hab. Marcin Skinder, prof. PBŚ - Przewodniczący Rady Programowej ZAwS
  • dr hab. inż. Waldemar Bojar, prof. PBŚ - Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania
  • mgr inż. Dorota Stosik – Główny specjalista, Asystentka Dziekana
  • Michał Glezman - Przedstawiciel WRSS