Plan zajęć

Plan zajęć dostępny jest w systemie USOS

 

Proszę obserwować ewentualne zmiany i komunikaty.

Realizacja zajęć z częstotliwością “nieparzysty/parzysty” została ułożona zgodnie numeracją tygodni kalendarza na 2021 rok:
– od 27.09.2021 do 03.10.2021 (39 tydzień roku – nieparzysty),
– od 04.10.2021 do 10.10.2021 (40 tydzień roku – parzysty),
– itd.

Szczegółowe informacje o terminach zajęć z częstotliwością “co dwa tygodnie (parzyste i nieparzyste)” zamieszczone są w planie udostępnionym na stronie USOSweb (dodatkowo proszę uzgadniać terminy z prowadzącymi).


Skróty do planu:

Ć – ćwiczenia; W – wykład; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium dyplomowe

FIR-PS – Finanse i Rachunkowość, studia pierwszego stopnia

FIR-DS – Finanse i Rachunkowość, studia drugiego stopnia

ZIP-PS – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia pierwszego stopnia

ZIP-DS – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia drugiego stopnia

ZA-PS – Zarządzanie, studia pierwszego stopnia

ZA-DS – Zarządzanie, studia drugiego stopnia