Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Nauk Społecznych
Stanowsko
Adiunkt
Pokój
101 / parter
Dyscypliny
Filozofia
Obszary badawcze
  • Etyka naukowa w szkole Lwowsko- Warszawskiej.
  • Dialog we współczesnej kulturze.
  • Etyki zawodowe. Etyka w biznesie i zarządzaniu- uwarunkowania. Społecznie odpowiedzialny biznes- wymiar etyczny. Etos uczonego - nauczyciela akademickiego
  • Projekt badawczy- BS  25/2011 pt. Europejskie systemy polityczno-prawne i kulturowe uwarunkowania narodowe.
Dokonania naukowe
  • Pracownik naukowo- dydaktyczny w UTP na stanowisku adiunkta.
  • Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich UTP.
  • Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego dla słuchaczy wszystkich stopni kształcenia w UTP oraz absolwentów uczelni o profilu technicznym i rolniczym.
  • 2012 - 2013 -  specjalista ds. szkoleń - WSPR - Bydgoszcz (etyka w zawodach medycznych).
  • Współpraca z instytucjami samorządowymi - przygotowywanie kodeksów etycznych oraz prowadzenie szkoleń.
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)