user img
prof. dr hab. Robert Karaszewski
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Metod i Technik Zarządzania
Stanowsko
Profesor
Budynek
Fordońska 430
Pokój
205 / 1 p.
Opis sylwetki

 

Obszary badawcze
 • Przywództwo w dobie globalnego zarządzania,
 • Zarządzanie jakością,
 • Doskonałość biznesowa i pozytywny potencjał przedsiębiorstwa.

Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami na tle wyzwań  konkurencyjności i innowacyjności

Badania statutowe

2016-2020

Kierownik

 

Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem na tle wyzwań zrównoważonego rozwoju

badania statutowe

2013-2015

Kierownik

 

Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w obliczu globalnych szans i zagrożeń

badania statutowe

2010-2012

Kierownik

Dokonania naukowe
 • 1995-1996 – asystent stażysta – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • 1996-1999 – asystent – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • 1999-2005 – adiunkt – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • 2000- – dyrektor programu Executive MBA – Dominican University, Chicago, USA
 • 2004- – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • 2006-2007 – kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • 2006- – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2007- – kierownik Katedry Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Realizacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej:

 • koordynator projektu SPORZL/2.3a-2-04-020/0052 – Podyplomowe Studia Menedżerskie Master of Business Administration – Europejski Fundusz Społeczny – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Priorytet Rozwój Społeczeństwa Opartego na Wiedzy – Działanie Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki – Schemat Doskonalenie Umiejętności i Kwalifikacji Kadr.
 • koordynator projektu SPORZL/2.3a-3-04-022/0002 – Podyplomowe Studia Menedżerskie Master of Business Administration II– Europejski Fundusz Społeczny – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Priorytet Rozwój Społeczeństwa Opartego na Wiedzy – Działanie Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki – Schemat Doskonalenie Umiejętności i Kwalifikacji Kadr.
 • koordynator nadzoru merytorycznego – Projekt konsultingowo-szkoleniowy „Europejskie standardy zarządzania instytucjami rynku pracy dla kadr kierowniczych” – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – Działanie 1.1 Rozwój i Modernizacja Instrumentów i Instytucji Rynku Pracy.

Działalność charytatywna:

 • uczestnictwo i współorganizacja akacji charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • organizacja Uniwersyteckich Koncertów Charytatywnych w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 – łączna liczba uczestników ok. 5000 osób.

Członkostwo i stanowiska w organizacjach:

 • American Society for Quality – Senior Member – USA,
 • Literati Club – Wielka Brytania,
 • The TQM Magazine Editorial Advisory Board Member,
 • Knowledge Management Professional Society (KMPro) – USA,
 • Knowledge Management Society (KMPro) Poland Chapter – President od 10.2006,
 • International Leadership Association ILA – (University of Maryland – USA).
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)