user img
dr Paweł Modrzyński
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Finansów
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Fordońska 430
Pokój
209 / 1 p.
Dyscypliny
Ekonomia
Dokonania naukowe

Granty badawcze:

  • 08.2011 Stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, nr A/11/13760, Instytucja goszcząca: Deutsches Studentenwerk Berlin, lipiec 2012
  • 2008-2009 Projekt: “Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje rozwojowe i możliwości aktywizacji”, Projekt naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. Zenona Wiśniewskiego, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy WNEiZ UMK w Toruniu
  • 2001-2004 Grant KBN “Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne – możliwości wykorzystania w procesie integracji Polski z międzynarodowym rynkiem finansowym” Uczestnik zespołu badawczego grantu naukowego pod kierownictwem prof. dr hab. Danuty Dziawgo. Projekt nr 5 H02C 055 20, Katedra Rachunkowości WNEiZ UMK w Toruniu

Doświadczenie zawodowe:

  • 2016 – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 2014-2016 – Kanclerz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
  • 2012-2014 – Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 2012-2014 – Adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK Toruń
  • 2009-2012 – Kanclerz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Od 2012 – Ekspert w Komitecie Regionów UE
  • Od 2009 – Ekspert Ministerstwa w dziedzinie „szkolnictwo wyższe”, Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)