Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Finansów
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Fordońska 430
Pokój
211 / 1 p.
Dyscypliny
Ekonomia, Nauki o zarządzaniu, Finanse
Obszary badawcze
 • zastosowanie analizy ekonomiczno-finansowej w ocenie standingu finansowego podmiotów gospodarczych
 • ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013
 • problematyka zarządzania projektami unijnymi w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020
Dokonania naukowe

Udział w projektach badawczych:

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem na tle wyzwań zrównoważonego rozwoju; badania statutowe; 2013-2015; członek zespołu
 • Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w obliczu globalnych szans i zagrożeń badania statutowe; 2010-2012; członek zespołu
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw budowlanych w województwie kujawsko-pomorskim projekt badawczy; 2007-2008; członek zespołu
 • Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw projekt badawczy; 2006-2009; członek zespołu
 • Ocena metod analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku komercyjnym projekt badawczy; 2004-2005; członek zespołu
 • Ocena efektywności finansowania w wybranych przedsiębiorstwach badania własne; 2000-2005; członek zespołu.

Doświadczenia:

 • doświadczenie w zakresie pisania projektów (autorstwo i współautorstwo ponad 100 koncepcji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej skierowanych dla sektora MŚP, szkół wyższych, instytucji szkoleniowych, stowarzyszeń i JST, które zostały rekomendowane do dofinansowania w okresie projektowania 2004-2006 i 2007-2013 oraz 2014-2020)
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami (kierownik 10 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej skierowanych do JST i ich pracowników, instytucji rynku pracy i ich pracowników oraz szkół, uczniów i nauczycieli w okresie projektowania 2004-2006 i 2007-2013 oraz 2014-2020)
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komercyjnych (współpraca z firmami szkoleniowymi: Prospero Busines Traning s.c. w Bydgoszczy, Mercurii International sp. z o.o. w Warszawie, Benefactor sp. z o.o. w Warszawie, interLAN sp. z. o.o w Bydgoszczy; tematyka szkoleń:  zarządzanie finansami, zarządzanie finansami i pozyskiwanie środków finansowych dla sektora usług, zarządzanie finansami w obliczu kryzysu,  zarządzanie finansami dla niefinansistów w okresie od 2002 -2013)
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dofinansowanych z UE (trener akredytowany PARP w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego w roku latach 2007-2013; tematyka szkoleń: pozyskiwanie środków z UE, wypracowanie koncepcji projektów, zarządzanie projektami, monitoring i ewaluacja projektów, promocja w projektach, rekrutacja w projektach, rozliczanie projektów, kontrola w projektach w okresie od 2007-2013)

 

Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)