user img
mgr inż. Małgorzata Grzeszczak
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Rachunkowości i Controllingu
Stanowsko
Asystent
Pokój
213 / 1 p.
Obszary badawcze
 • Rachunkowość finansowa;
 • Rachunkowość zarządcza;
 • Rachunkowość sektora MŚP;
 • Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w procesie zarządzania;
 • Zastosowanie systemów informatycznych w rachunkowości.
Dokonania naukowe

Doświadczenie zawodowe

08.2000 – 12.2000 Bank Pekao S.A. Wydział Sprzedaży

05.2001 – 08.2004 Bank  BPH S.A. – Doradca Klienta – specjalista ds. finansowania  nieruchomości

09.2004-08.2008  Szkoła Policealna  Organizacji i Zarządzania w Bydgoszczy – nauczyciel przedmiotów zawodowych: zarządzanie i marketing, finanse, rachunkowość i analiza ekonomiczna, statystyka

09.2008 – 09.2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy – nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych:  rachunkowość finansowa, pracownia rachunkowości i analizy finansowej

10.2019 – asystent Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi

Pozostałe doświadczenia

Prowadzenie zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych, w ramach kwalifikacji:

A.36 – Prowadzenie rachunkowości,

A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Realizacja projektów unijnych:

 • 2011/2012 projekt „Zawodowe horyzonty 3” –  „Moja firma moja szansa”’  „Excel dla ekonomistów”
 • 2012/2013 projekt „Zawodowe horyzonty 4” – „Moja firma moja szansa”, „Excel dla ekonomistów”
 • 2014/2015 projekt „Zawodowe horyzonty 5” – „Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.36. prowadzenie rachunkowości”
 • 2017 projekt „Akcja Kwalifikacja” – „Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.36. prowadzenie rachunkowości”
 • 2018 projekt „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”- „Rachunkowość finansowa
  w programie Rewizor GT.

Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości – A Member of JA Worldwide – realizacja programów: „Moje finanse”, „Zarządzanie firmą”.

Członkostwo w stowarzyszeniach

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)