user img
dr hab. inż. Małgorzata Gotowska
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Zarządzania Strategicznego
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
Fordońska 430
Pokój
212 / 1 p.
Dyscypliny
Ekonomia
Obszary badawcze

Zajmuje się zagadnieniami zrównoważonej konsumpcji, poziomu i jakości życia ludzi, równowagą bytu, społeczną i ekologiczną odpowiedzialnością biznesu i konsumenta. Jako ekspert CSR PARP z zespołem zrealizowała kilkanaście projektów wdrożenia strategii CSR w przedsiębiorstwach usługowych oraz innowacji o charakterze produktowym, procesowym, ekologicznym oraz społecznym. Jako naukowiec uczestniczyła w kilku projektach badawczych oraz jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Jednym z największych osiągnięć było kierowaniem projektem badawczym NCN „Poziom i jakość życia mieszkańców Polski”, realizacja projektu „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości” oraz opracowanie modelu oceny poziomu życia ludzi na podstawie badania odpadów komunalnych. Jako manager Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wprowadziła na rynek środek poprawiający właściwości gleby REVITA, który wyprodukowano z odpadów biodegradowalnych. Środek uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako naturalny, organiczny produkt poprawiający właściwości gleby i pozwalający powtórne wykorzystać odpady. Prywatnie interesuje się kulturą Japonii, motoryzacją oraz modą.

Dokonania naukowe
 • 2014-2017    Od 1 lutego 2014 Pełnomocnik Dziekana WZ ds. współpracy z gospodarką
 • 2010    Od 1 października 2010 Koordynator Wydziału Zarządzania ds. staży studentów w przedsiębiorstwach.
 • 2009    Pełnomocnik Kierownika Laboratorium RCI II „Systemów Rachunkowości Finansowej i Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.
 • 2008    Od 1 października 2008 wykładowca w UTP na studiach podyplomowych z zakresu „Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem” i „Rachunkowość przedsiębiorstw”.
 • 2008    Od 1 października 2008 Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych – Wydział Zarządzania
 • 2008    Koordynator Wydziału Zarządzania ds. planu zajęć na wydziale – studia niestacjonarne
 • 2008    Od 1 października 2008 r. zatrudniona w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, stanowisko: adiunkt. Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Podstawy marketingu, Badania rynkowe i marketingowe, Marketing w handlu i usługach, Metodologia badań naukowych,  Rachunkowość, Zachowania organizacyjne.
 • 2008    Opiekun studentów III roku ZiM Wydziału Rolniczego odbywających praktykę studencką w Katedrze Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania, Wydziału Zarządzania.
 • 2008    Od 1 października 2008 r. zatrudniona w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, Wydział Administracji, stanowisko: wykładowca. Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Makro i mikroekonomia, Podstawy rachunkowości, Podstawy rachunkowości w dietetyce, Rynek nieruchomości; Ekonomiczne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami.
 • 2007    Od 1 września 2007 r. zatrudniona w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, stanowisko: asystent. Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Podstawy marketingu, Badania rynkowe i marketingowe, Marketing w handlu i usługach.
 • 2005-2008    Opiekun roku ZiM Wydziału Rolniczego.
 • 2004    Od 21 września 2004 r. zatrudniona w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, stanowisko: asystent. Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Zarządzania finansami przedsiębiorstw, Podstawy marketingu, Marketing i obrót rolniczy, Badania rynkowe i marketingowe, Marketing w handlu i usługach, Zarządzanie i planowanie marketingowe.
 • 2001 – 2004    Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w ramach Studiów Doktoranckich. Przedmioty: Bankowość i finanse, Podstawy marketingu, Marketing i obrót rolniczy.
 • 1999 (4 miesiące)    Haygrove Fruit – Ledbury, Anglia – praktyka studencka

 

Doświadczenie praktyczne 2008 – 2017

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania 

Adiunkt 

01.10.2004 – do dnia dzisiejszego

Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz prowadzenie badań naukowych.

 

REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. 

Kierownik RIPOK

01.05.2015 – do dnia dzisiejszego

Zarządzanie Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

 

Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju – Fundacja Naukowa

Prezes Zarządu (działalność społeczna)

01.03.2013 – 01.05.2016

Zarządzanie i koordynacja prac w Fundacji, pozyskiwanie naukowców i przedsiębiorców do współpracy, pozyskiwanie środków na wdrożenie innowacji produktowych, procesowych i społecznych w przedsiębiorstwach.

 

Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Skarbnik (działalność społeczna)

23.05.2014 – 01.05.2016

Zarządzanie finansami Agro Klastra, pozyskiwanie nowych członków klastra – przedsiębiorców.

 

3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie usługowym „REMONDIS Sp. z o.o” w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 45 w ramach projektu „Naukowiec-przedsiębiorcą(om)”.

Stażysta-naukowiec

01.06.2011 – 31.08. 2011

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami i działalnością prowadzoną w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami.

Przygotowanie ekspertyzy na temat „Zjawisko mobbingu w przedsiębiorstwie usługowym”

 

3-miesięczny staż pracownika firmy „TRANSAND” w UTP na Wydziale Zarządzania w Katedrze Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w ramach projektu „Naukowcy UTP dla gospodarki regionu”.

Szkoleniowiec

01.03.2012 – 30.05.2012

Prowadzenie szkolenia i coachingu dla pracownika firmy z zagadnień dotyczących marketingu, promocji i public relations w przedsiębiorstwie usługowym.

 

1-miesięczny staż w przedsiębiorstwie „Daiwagiken Conditioner” Shigenobu Mitsuo w Tokio – Japonia.

Stażysta

01.02.2012 – 26.02.2012

Zapoznanie się z zasadami zarządzania jakością w przedsiębiorstwie usługowym w Japonii.

Uzyskanie umiejętności planowania pracy i produkcji zgodnie z zasadami jakości.

 

6-miesięczny staż w przedsiębiorstwie „INKUBATOR e-biznesu przy SGH” w Warszawie, ul. Wiązana 22L w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet-naukowców” PAIP Poznań

Stażysta

01.07.2012 – 31.12. 2012

Przygotowywanie dokumentacji projektowej dla przedsiębiorców.

Wykonanie działań promocyjnych INKUBATORA e-biznesu w Akademickich Inkubatorach w województwie kujawsko-pomorskim.

Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)