Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Ekonomii i Marketingu
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Fordońska 430
Pokój
108 / parter
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu
Obszary badawcze
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem;
  • Pomiar i ocena efektywności działań marketingowych
  • Marketing usług finansowych

Udział w projektach badawczych:

  • X.2000-III.2002 – Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian –  grant badawczy finansowany ze środków KBN;
  • II.2010-IX2011 – Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski – grant badawczy finansowany ze środków KBN;
Dokonania naukowe
  • 10.2001 – 01.2009 – asystent w Katedrze Marketingu i Handlu Wydziału Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • 01.2009 – 09.2014 – adiunkt w Katedrze Marketingu i Handlu Wydziału Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • 10.2014 – adiunkt w Katedrze Marketingu i Rozwoju Regionalnego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego m. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy;
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarkii)