user img
dr hab. inż. Maciej Matuszewski
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Inżynierii Zarządzania
Stanowsko
Profesor PBŚ
Pokój
104 / parter
Dyscypliny
Budowa i eksploatacja maszyn, Inżynieria produkcji