Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Nauk Społecznych
Stanowsko
Adiunkt
Pokój
109 / parter
Dyscypliny
Nauki o polityce, Socjologia
Obszary badawcze
 • europejskie systemy partyjne,
 • kulturowe determinanty procesów decyzyjnych,
 • socjologia zachowań,
 • socjologia polityki,
 • migracje i imigracja w Europie.
Dokonania naukowe

Zagraniczne staże naukowe:

 • 1996 r. – Belgia
 • 1997 r. – Belgia
 • 1998 r. – Austria
 • 1999 r. – Austria
 • 2001 r. – Austria
 • 2002 r. – Austria

Redakcja naukowa czasopism i serii:

 • Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno- Rolniczej, seria Nauki Społeczne,
 • Seria: Wykłady z Humanistyki, Wydawnictwo Wers i Wydawnictwa Uczelniane UTP.

Działalność organizacyjna:

 • Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych (1999- 2007)
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacyjnych WZ (2007- 2008)
 • Członek Senatu ATR/UTP (2005- 2008)
 • Przewodnicząca Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich z Jednostek Międzywydziałowych (do 2007 r.)
 • Członek Komisji Statutowej (2005- 2008)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (2005- 2008)
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Arkusza Oceny Nauczycieli Akademickich (do 2007 r.)
 • Członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania (do 2010)
 • Członek Rady Naukowej Wydziału Zarządzania
 • Redaktor Działowy Wydawnictw Uczelnianych UTP (od 1996 r.)
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania UTP (od 2016 r.)
 • Kierownik Zakładu Nauk Społecznych (obecnie Pracowni Nauk Społecznych)
 • Członek komisji i zespołów Wydziału Zarządzania UTP

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału w Bydgoszczy (2004- 2010)
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne (od 1994 r.)
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)