Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Ekonomii i Marketingu
Stanowsko
Adiunkt
Pokój
108 / parter
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu
Obszary badawcze
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • Problem niewiarygodnych informacji na rynku informacji;
 • Problemy i metody badania satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstwa usługowego.
   
Dokonania naukowe
 • realizacja projektu badawczego (grantu promotorskiego nr 1 H02C 068 30 pt.: „Determinanty satysfakcji klientów telefonii komórkowej w Polsce”) pod kierownictwem dra hab. Lecha Nieżurawskiego, prof. UMK; trójetapowy projekt badawczy przeprowadzono wśród kilku tysięcy klientów indywidualnych operatorów sieci komórkowych w Polsce;
 • realizacja projektu badawczego “Wykorzystanie Text Miningu w badaniach marketingowych” na terenie Centrum Onkologii w Bydgoszczy wśród pacjentów Centrum;
 • uczestnictwo w grantach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki niższego szczebla.
Publikacje
 •  Śmiatacz, K. (red.). (2016). Zastosowanie narzędzi IT w badaniu opinii usługobiorców na przykładzie służby zdrowia, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016. ISBN 978 -83-65603-17-3. [english title: Application of IT tools in the study of customer opinion based on the example of the health service].
 • POBIERZ: [PDF – w·Researchgate.net] [PDF – w repozytorium PBS].
 • Śmiatacz, K. (2012). Badanie satysfakcji klientów na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej w Polsce. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. ISBN 978-83-61314-11-0. [english title: Customers satisfaction survey on the example of the mobile services market in Poland]·
  POBIERZ: [PDF – w Researchgate.net] [PDF – w·repozytorium PBS].
 • Błachnio, A., Śmiatacz, K. (2018). An analysis of the technology acceptance model in understanding elderly’s openness to telemedicine services in Poland. The relevance of personal and environmental barriers in seniors’ ict education, INTED2018 Proceedings, pp. 6302-6309. [link]
 • Śmiatacz, K., Błachnio, A. (2018). Strategies to overcome barriers in using a mobile phone to assess the quality of healthcare services, INTED2018 Proceedings, pp. 5796-5801. [link]
 • Śmiatacz, K., Andruszkiewicz, K. (2017). Możliwości badania satysfakcji klientów na przykładzie portali internetowych gromadzących opinie, Handel Wewnętrzny, 5 (370), 5-13. [link]
 • Schulz, M., Śmiatacz, K. (2017). Narzędzia kształtowania wizerunku na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim, Handel Wewnętrzny, 2 (367), 373-381. [link]
 • Samek, K., Śmiatacz, K. (2017). Wykorzystanie mediów społecznych w rekrutacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, Marketing i Rynek, 10, 570-582. [link]
 • Śmiatacz, K., Błachnio A. (2016) POOR RESULTS OF SMS SURVEY OF 60+ PATIENTS OF ONCOLOGY CENTRE IN BYDGOSZCZ AND THE NEED FOR REVISION OF SENIORS’ TECHNOLOGY EDUCATION, INTED2016 Proceedings, pp. 7997-8004. [link]
 • Śmiatacz, K., Nieżurawska, J., Nieżurawski, L., Samek, K. (2016) KNOWLEDGE TRANSFER IN POLAND – OPPORTUNITIES AND THREATS, INTED2016 Proceedings, pp. 8022-8031. [link]
 • Schulz, M., Śmiatacz, K. (2016). Wykorzystanie narzędzi promocji w budowaniu lojalności klienta na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim, Marketing i Rynek, (7) 794-806. [link]
 • Śmiatacz, K., Samek, K. (2016). Wartość dla klienta na przykładzie mobilnych aplikacji banków komercyjnych, Marketing i Rynek, (7) 914-928. [link]
 • Śmiatacz, K., Pawłowska, B., Witkowska, J. (2015). Satysfakcja interesariuszy w procesie rozwoju organizacji, Marketing i Rynek, (10), 374-381. [link]
 • Śmiatacz, K., Błachnio, A. (2015). Wykorzystanie wiadomości SMS do badania opinii klientów 60+ sektora opieki zdrowotnej, Marketing i Rynek, (8) 740-747. [link]
 • Śmiatacz, K., Michalska, A., Samek, K. (2014). Rola komunikacji w unikaniu błędów menedżerskich. Marketing i Rynek, (10), 484-489. [link]
 • Owczarczyk-Szpakowska, G., Niezurawski, L., Śmiatacz, K. (2014). Funkcjonowanie funduszy Unii Europejskiej w mieście Bydgoszcz. Marketing i Rynek, (10), 294-300. [link]
 • Andruszkiewicz, K., Niezurawski, L., Śmiatacz, K. (2014). Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej. Marketing i Rynek, (8), 18-24. [link]
 • Andruszkiewicz, K., Śmiatacz, K. (2014). Diagnoza potencjału innowacyjnej komunikacji rynkowej w Polsce na przykładzie oprogramowania text mining. Marketing i Rynek, (4), 16-22. [link]