user img
dr hab. Krzysztof Małachowski
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Inżynierii Zarządzania
Stanowsko
Profesor PBŚ
Pokój
217 / 1 p.