Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Informatyki Ekonomicznej i Controllingu
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Fordońska 430
Pokój
310 / 2 p.
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu
Obszary badawcze
 • Badanie procesu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Wykorzystanie rozwiązań zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach sektora MŚP
 • Wykorzystanie koncepcji Strategicznej Karty Wyników do usprawnienia zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach
 • Wykorzystanie systemów klasy ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwami
 • Identyfikacja, formułowanie, wdrażanie i zarządzanie procesami w organizacji
Dokonania naukowe
 • Od 2015 r. Adiunkt – Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 2013 – 2015 r. Asystent – Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 2005 – 2013 r. Nauczyciel akademicki, Koordynator Biura Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Koordynator Wydziałowy w ramach projektu unijnego POKL, trener – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • 2003 – 2004 r. Specjalista ds. finansowych – Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 • 2003 r. Kontroler finansowy – Ahold Polska Sp. z o.o. Departament Hipermarkety
 • 1998 – 2002 r. Specjalista ds. ekonomiczno – finansowych – IBIS Ltd. International Bakery Industries “Spomasz” Sp. z o.o. w Szubinie
 • 1997 – 1998 r. Doradca klienta – Bank Przemysłowo Handlowy S. A.
 • 1996 – 1997 r. Księgowy – “PASACO” Sp. z o.o. Papiery Powlekane Bydgoszcz

Ponadto:

 • członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej “Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi business intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego” 2015,
 • realizacja wewnętrznego grantu badawczego nt.: “Stopień wykorzystania procesów zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach sektora MSP”,
 • napisanie i realizacja bonu na innowacje dla przedsiębiorstwa czego efektem było zbudowanie narzędzia informatycznego do oceny pracowników w każdej branży,
 • wielokrotny udział w komitecie organizacyjnym konferencji nt.: “Transport, rozwój regionalny, ekologia” organizowany przez Instytut Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Gospodarki,
 • autor programu studiów podyplomowych “Zintegrowane systemy zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie” (WSG Bydgoszcz),
 • autor programu warsztatów “Laboratorium treningu kierowniczego” (WSG Bydgoszcz),
 • realizacja szkoleń dla firm z zakresu zarządzania np. warunki skutecznego zarządzania strategicznego, strategiczna karta wyników, budowanie zespołu, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • tworzenie analiz oraz procesów wdrożeniowych dla firm z zakresu formułowania strategii, strategicznej karty wyników, zarządzania procesami jak i przeprowadzanie audytów np. logistycznych, systemów motywacyjnych, systemów ocen pracowniczych.
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)