Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Informatyki Ekonomicznej i Controllingu
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Budynek
Pokój
305 / 2-PIĘTRO
Opis sylwetki

Nauczyciel akademicki i badacz naukowy z doświadczeniem biznesowym i administracyjnym. Autorka licznych artykułów i publikacji naukowych (głównie w języku angielskim) z zakresu zarządzania oraz e-commerce. Członek zespołów projektów badawczo-rozwojowych, pomysłodawca oraz wykonawca innowacyjnych programów nauczania z zakresu e-biznes. Odbyła liczne praktyki i staże w instytucjach takich jak NIK, MON, BBN i inne, posiadaczka wielu certyfikatów obejmujących problematykę projektową, stypendystka licznych stypendiów naukowych. Doświadczony administrator stron www, pracownik e-commerce, koordynator sprzedaży i specjalista. Promotorka i recenzentka prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Recenzent artykułów naukowych. Przewodnicząca i członek komitetów organizacyjnych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej dyscypliny WZ PBŚ oraz Wydziałowego Zespołu ds. Promocji Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2019 – obecnie – Politechnika Bydgoska, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej i Controllingu, adiunkt
 • 2018-2019 – F4F Polska Sp. z o.o., office manager
 • 2017-2018 – Akademia Sztuki Wojennej, wykładowca/nauczyciel akademicki
 • 2015-2018 – Herbapol-Lublin S.A., asystentka zarządu/administracji, analityk sprzedaży/koordynator sprzedaży NKD
 • 2010-2016 – Akademia Obrony Narodowej, wykładowca/nauczyciel akademicki
 • 2007 – Ministerstwo Obrony Narodowej, specjalista w Wydziale Informacji Publicznej Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON

Inne doświadczenia zawodowe:

 • 2021(maj) - Legia Akademicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (prowadzenie zajęć z przywództwa wojskowego oraz metod działalności szkoleniowo-metodycznej i formy szkolenia wojsk)
 • 2015 – Najwyższa Izba Kontroli, Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego – praktyka absolwencka;
 • 2009-2010 – Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia – staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego
 • 2009 – Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie – praktyka studencka;
 • 2008 – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Departament Systemu Obronnego, Wydział Analiz i Ocen – staż;
 • 2008 – Dowództwo Wojsk Lądowych, Departament Prasowo-Informacyjny, Wydział Informacji Publicznej – praktyka studencka na stanowisku specjalisty;
 • 2007 – Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Prasowo-Informacyjny – praktyka studencka

Działalność organizacyjna:

 • Stypendystka stypendium finansowanego zgodnie z treścią art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) ze środków na finansowanie działalności statutowej w zakresie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Stypendium na prowadzenie badań naukowych nt. Zarządzanie czasem kierownika w organizacji zhierarchizowanej, 03.06.2013-31.10.2013 r.,
 • Opiekun Organizacji Studenckiej „Wolontariat” (2010-2016),
 • Senator Akademii Obrony Narodowej z ramienia doktorantów (2010-2014),
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (2010-2014);
 • Sekretarz Rady Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów Akademii Obrony Narodowej (2011-2013);
 • Członek Samorządu Doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej (2011-2013);
 • Administracja i redagowanie strony internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej (od 10.2019-obecnie)
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny - nauki o zarządzaniu i jakości Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej (od 10.2020-obecnie)
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej (od 10.2020-obecnie)
 • Organizator, koordynator i panelistka Inżynieraliów (Dzień Otwarty) 2021 na Wydziale Zarządzania Politechniki Bydgoskiej

Przewodnicząca/Członek komitetów organizacyjnych konferencji naukowych:

2014: Członek Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowa Konferencja Public Management 2014 pt. Innowacyjność w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 15-16 maj 2014r., język angielski, polski;
2013: Członek Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Public Management 2012 pt. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 15-16 maj 2013r., język angielski, polski;
2012: Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Konferencji Doktorantów nt. Identyfikacji obszarów badań nauk o obronności, AON, Warszawa, język polski, 13 kwietnia 2012r.;
2010:   Udział i organizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Public Management. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych”
2008:   Udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu panelu dyskusyjnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego „Czy Polska potrzebuje wojska?”
2007:   Udział i pomoc w organizacji kilku konferencji prasowych Ministra Obrony Narodowej, m.in. o wyższym szkolnictwie wojskowym, o zamieszczeniu tarczy antyrakietowej w Polsce, a także pomoc w przygotowaniu defilady z okazji święta Wojska Polskiego.

Obszary badawcze
 • e-biznes,
 • e-commerce,
 • content marketing,
 • platformy społecznościowe,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie - systemy CRM, ERP,
 • zarządzanie czasem,
 • organizacja pracy kierowniczej,
 • zarządzanie zmianą i innowacjami,
 • zarządzanie procesami w organizacji,
 • zarządzanie projektami,
 • nowe trendy w zarządzaniu,
 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie wiedzą i potencjałem intelektualnym w organizacji,
 • zarządzanie wartościami niematerialnymi,
 • obronność,
 • bezpieczeństwo.
Dokonania naukowe

Wykształcenie:

 • doktorat: 2016, temat: Zarządzanie czasem kierownika w organizacji zhierarchizowanej, dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o obronności, specjalność: zarządzanie instytucjami publicznymi, instytucja: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 
 • magister: 2010, tytuł: Uwarunkowania formalno-prawne udziału żołnierzy Wojska Polskiego na misji w Iraku i Afganistanie, kierunek: Zarządzanie i dowodzenie, specjalność: zarządzanie organizacjami, instytucja: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 • wykształcenie uzupełniające: 2015: Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności, seminaria z przywództwa oraz bezpieczeństwa

Udział w projektach zespołów badawczych niefinansowanych z działalności statutowej wydziału:

 • Członek zespołu badawczego projektu – projekt zamawiany Nr PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007, pt. ”Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych”, finansowany ze środków MNiSW, Warszawa, termin zakończenia 23.09.2010r.
 • Członek zespołu badawczego projektu – projekt rozwojowy Nr O R00 0050 06, pt. ”Integracja Systemów Dowodzenia”, finansowany ze środków MNiSW, Warszawa, termin zakończenia 14.12.2010r.
 • Członek zespołu badawczego projektu – opracowanie zadania badawczego nr 11301 – Procedury operacyjne: opracowanie zadań cząstkowych nt schematu zależności organizacyjnych. Warszawa 2010
 • Członek zespołu badawczego projektu – opracowanie zadania badawczego nr 11501 – Hierarchizacja potrzeb, wnioski i rekomendacje w zakresie struktur organizacyjnych organów dowodzenia: opracowanie zadań cząstkowych, Warszawa 2010

Udział w pracach zespołów badawczych finansowanych z działalności statutowej wydziału:

 • Jasińska M., Krupcała K., Bieniek J., Teoretyczne podstawy pomiaru dydaktycznego w naukach pedagogicznych, Wyd. AON, Warszawa 2013, recenzent: dr hab. inż. A. Juncewicz;
 • Własna praca badawcza doktoranta w ramach prowadzonych badań ze środków przeznaczonych dla uczestników studiów doktoranckich:
  • Krupcała K., Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Wyd. AON, Warszawa 2013, recenzent: dr hab. inż. S. Kowalkowski;
  • Krupcała K., Innowacyjne formy i metody dydaktyczne, Wyd. AON, Warszawa 2013, Recenzent: dr hab. inż. A. Juncewicz;
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)