user img
dr hab. Iwona Posadzińska
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
Fordońska 430
Pokój
120 / parter
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu
Obszary badawcze
 • Proces wdrażania strategii marketingowych i zakres wykorzystania poszczególnych instrumentów marketingu przez przedsiębiorstwa w sferze business to business – koncepcje produktu, ceny, dystrybucji i promocji.
 • Budowanie relacji pomiędzy uczestnikami rynku biznesowego – dobór partnerów biznesowych, tworzenie sieci, powiązania kooperacyjne z dostawcami i klientami;  znaczenie relacji w kontekście techniczno – organizacyjnym; budowanie i umacniania pozycji rynkowej.
 • Kreowanie pozycji rynkowej w kontekście wyboru strategii marki oraz w procesie budowania wizerunku i tożsamości, przede wszystkim w odniesieniu do podmiotów sfery business to business; proces wdrażania i komunikowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (udział w projekcie – CSR płaszczyzna transferu wiedzy i kreowania wspólnych przedsięwzięć odpowiedzialnych społecznie, realizowanym przez UMK wraz z wiodącymi w tym zakresie przedsiębiorstwami z Województwa Kujawsko – Pomorskiego).
 • Badania zjawiska globalizacji i internacjonalizacji, wynikających z zmiany warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w okresie poprzedzającym akcesję z Unią Europejską i po włączeniu w struktury wspólnego rynku; wyniki podjętych badań dotyczyły małych i średnich firm z regionu Kujawsko-Pomorskiego; internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce (projekt naukowy pod kierunkiem prof. dr hab. R. Karaszewskiego pt. Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Uwarunkowania, mechanizmy i formy działalności na rynku międzynarodowym oraz projekt naukowy habilitacyjny – Determinanty procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych).
 • Rozwój strategii i struktur w handlu i usługach
Dokonania naukowe

Stanowiska naukowe i zawodowe:

 • Asystent – Akademia Medyczna w Bydgoszczy
 • Konsultant – Warszawska Grupa Konsultingowa w Warszawie
 • Specjalista ds. marketingu – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Centrostal Bydgoszcz” S.A.
 • Adiunkt – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy (dawniej ATR), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Zarządzania
 • Profesor Nadzwyczajny UTP – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Członek Zarządu TNOiK, Oddział w Bydgoszczy; Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej TNOiK – Zarząd Główny);
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne;
 • Towarzystwo Konsultantów Polskich.
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)