Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Ekonomii i Marketingu
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Fordońska 430
Pokój
109 / parter
Opis sylwetki

Doświadczenie zawodowe:

 • sędzia;
  • doświadczenie potwierdzone egzaminem sędziowskim oraz praktyką orzeczniczą w wymiarze sprawiedliwości na stanowisku referendarza sądowego a następnie na stanowisku Sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 
 • adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ekonomii i Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Dorobek dydaktyczny:

 • prowadzenie zajęć z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego, prawa karnego skarbowego, prawa gospodarczego, prawa cywilnego materialnego oraz procesowego
 • seminarium ze studentami studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy w latach 2009 – 2019.
 • kilkudziesięciu wypromowanych dyplomantów: magistrów prawa, administracji oraz licencjatów administracji.

Funkcje akademickie związane z procesem dydaktycznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy:

 • członek Wydziałowej Rady Naukowej od 1 X 2014 do 2018;
 • opiekun praktyk studenckich na kierunku „administracja” od 1 X 2014 do 2018;
 • opiekun naukowy pierwszego roku studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2014/2015;
 • przewodniczący Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów na lata 2009-2011;
 • przewodniczący Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw studentów na lata 2014-2017;
 • członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej na lata 2011-2013;
 • rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy od 1 X 2011 do II 2013 r.;
 • członek Komisji ds. Przyznawania Wsparcia Studentom Niepełnosprawnym KPSW w Bydgoszczy;
 • członek Komisji Stypendialnej do spraw studentów niepełnosprawnych

Inne funkcje i działania:

 • członek kujawsko-pomorskiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (2012-2015)
 • członek komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz do spraw egzaminu notarialnego.
 • prowadzenie szkoleń dla adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy z zakresu nowej elektronicznej księgi wieczystej.
 • współpraca z Caritas Polska w Warszawie przy realizacji projektu europejskiego realizowanego w ramach PO KL 2007-2013 r. pt. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy (2008-2012)

Uczestnictwo w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 • Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy I – projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Trener
  • udzielenie 26 konsultacji indywidualnych oraz prowadzenie modułu prawnego na 12 warsztatach aktywizacji zawodowej dla beneficjentów projektu, czyli osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Tematyka konsultacji i modułu prawnego była związana przede wszystkim z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych ale także prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego. Łączna ilość godzin prac w ramach powyższego projektu - 86 godzin (12.2008-12-2009)
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II – projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3; Trener
  • udzielenie 46 konsultacji indywidualnych oraz prowadzenie modułu prawnego na 16 warsztatach aktywizacji zawodowej dla beneficjentów projektu. Łączna ilość godzin prac wykonanych w ramach powyższego projektu wyniosła 122 godzin. (01.2010 r. - 02.2012 r.)
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III – projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3; Trener
  • udzielenie 18 konsultacji indywidualnych oraz prowadzenie modułu prawnego na 6 warsztatach aktywizacji zawodowej dla beneficjentów projektu. Łączna ilość godzin prac wykonanych w ramach powyższego projektu wyniosła 54 godzin. (03.2012 r.)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora i Prezydenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 • Medal Honorowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z okazji Jubileuszu 15- lecia KPSW w Bydgoszczy oraz list od władz uczelni wyrażający podziękowanie za działalność naukowo-dydaktyczną, organizacyjną i utożsamianie się z misją Uczelni. 
Obszary badawcze
 • Prawo karne materialne, procesowe oraz wykonawcze
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo cywilne oraz prawo handlowe
 • Prawo związane z obrotem nieruchomościami
 • Prawo związane z ochroną danych osobowych
 • Prawo medyczne
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)