user img
dr hab. Hanna Karaszewska
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Ekonomii i Marketingu
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
Fordońska 430
Pokój
302 / 2 p.
Dyscypliny
Ekonomia, Nauki o zarządzaniu, Finanse
Obszary badawcze
  • zarządzanie zasobami pracy
  • systemy motywowania ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń
  • wynagrodzenia jako kategoria rynku pracy
  • ekonomia zdrowia
Dokonania naukowe

Wykształcenie:

  • 2004, doktor habilitowany  nauk ekonomicznych w dziedzinie: ekonomia – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, tytuł pracy habilitacyjnej – Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie przemian systemowych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003
  • 1988, doktor nauk ekonomicznych - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  – 1988,  tytuł pracy doktorskiej- Tendencje zmian w mechanizmie kształtowania środków na wynagrodzenia w gospodarce polskiej i węgierskiej, promotor – prof. dr hab. Janusz Meller

Udział w projektach badawczych:

  • 2008-2010 Grant KBN nr N N115279834 pt Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce. Kierownik
  • 2002-2003 Udział w projekcie badawczym pod kierunkiem  prof. dr hab. S. Borkowską ( Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie) dotyczącym monitoringu wynagrodzeń.
  • 2000 - Grant KBN realizowany przez prof. dr hab. M. Juchnowicz Analiza rynku wynagrodzeń – metodologia badania (projekt badawczy indywidualny KBN)
  • Recenzent grantu PRUE pt Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje rozwojowe i możliwości aktywizacji, nr WND-POKL.06.01.01-04-056/08
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)