Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Ekonomii i Marketingu
Stanowsko
Adiunkt
Pokój
109 / parter