user img
dr inż. Grzegorz Dzieża
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Inżynierii Zarządzania
Stanowsko
Adiunkt
Pokój
311 / 2 p.
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu, Agronomia
Obszary badawcze

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Informatyka:
  • programowanie – projektowanie, wykonanie, wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd,
  • sieci komputerowe – projektowanie, zabezpieczenia, rozwiązania techniczne,
  • bazy danych – projekty aplikacji, wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd,
  • Systemy Zarządzania przedsiębiorstwem – wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd. Np. MRP, ERP, CRM, SCM,
  • WWW – projektowanie, wykonanie własnej strony – sklepu itp., wykorzystanie aplikacji, porównanie, ocena funkcjonalności, przegląd rozwiązań CMS,
 • Logistyka:
  • w zakresie zarządzania organizacją, sterowaniem zapasami, kanałów dystrybucji, w e-biznesie, organizacji transportu, współpracą z dostawcami, organizacji i oceny stosowanych rozwiązań,
 • Multimedia:
  • projektowanie i wykonanie aplikacji multimedialnych, animacji, grafiki komputerowej, plakatów, reklam.

Udział w projektach badawczych:

 • 1989-1991 prace w zespole badawczym realizującym projekt w dziedzinie zastosowań informatyki w analizie statystycznej – CPBR 10.6/A-1/03 nt. “Opracowanie projektów nowych układów doświadczalnych z zakresu genetyki, hodowli i technologii produkcji buraka” dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.
 • 1994-1996 – udział w projekcie „Zintegrowany Wielodostępny System Informatyczny do Wspomagania Procesów Decyzyjnych w BZE BELMA w Bydgoszczy.
 • 1996-1998 – uczestnictwo w projekcie Tempus pt. „Ekonomika rolnictwa i Biotechnologia stosowana” (Agricultural Finance and Applied Biotechnology), umowa nr S_JEP 11446-96 w części dotyczącej ekonomiki rolnictwa.
 • Od lipca 2005 r. do 2007 aktywne uczestnictwo w Projekcie realizowanym przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Wstań unieś głowę”.
 • Od 2012 uczestnictwo w projekcie Joint Programming Initiative The FACCE JPI – MACSUR project w zakresie opracowana metody wspomagającej podejmowanie decyzji poprzez analizę wskaźnikową zgodną z określonym systemem rachunkowości, (np. FADN Farm Accountancy Data Network), funkcjonalnościami prognostycznymi opartymi na symulacji wyróżników decyzji optymalnych, jak też budowę modeli ekonomiczno-jakościowych . – integracja ze zmodyfikowanym modelem hybrydowym FARM DSS
Dokonania naukowe
 • 1989-1991 prace w zespole badawczym realizującym projekt w dziedzinie zastosowań informatyki w analizie statystycznej – CPBR 10.6/A-1/03 nt. “Opracowanie projektów nowych układów doświadczalnych z zakresu genetyki, hodowli i technologii produkcji buraka” dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy, opracowanie i wykonanie aplikacji komputerowej.
 • 1994-1996 – udział w projekcie „Zintegrowany Wielodostępny System Informatyczny do Wspomagania Procesów Decyzyjnych w BZE BELMA w Bydgoszczy, udział i wykonanie projektu aplikacji.
 • 1996 – Ekspertyza dla Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji w Bydgoszczy spółka z o. o. dotycząca „Kosztorysu na oprogramowanie i rozruch centralnej dyspozytorni Regionalnego Centrum Onkologicznego w Bydgoszczy”.
 • 1999 Ekspertyza dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dotycząca kompleksowej oceny informatyzacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
 • 2000 – 2001 – Opracowanie, oprogramowanie i wdrożenie bazodanowego systemu Zarządzania Magazynem Części i Podzespołów w przedsiębiorstwie ELEKTRA w Łochowie k. Nakła.
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)