user img
dr hab. Grażyna Voss
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Rachunkowości i Controllingu
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
Fordońska 430
Pokój
302 / 2 p.
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu
Obszary badawcze
  • rachunkowość finansowa
  • sprawozdania finansowe
  • etyka w rachunkowości
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Dokonania naukowe

Udział w PI Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym na kierunku Zarządzanie

Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)