user img
dr Dariusz Żółtowski
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Rachunkowości i Controllingu
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Fordońska 430
Pokój
310 / 2 p.
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu
Opis sylwetki
 • od 2015 – ekspert techniczny i ekonomiczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • od 2010 – uczestnik międzynarodowych zespołów projektowych w kilkunastu projektach biznesowych, szczególnie w zakresie rozwiązań IT dla transportu i produkcji (m.in. rozwiązania typu SmartCity)
 • 2013-2014 – ekspert i koordynator projektu opracowania strategii z zastosowaniem Balanced Scorecard w dużym szpitalu;
 • 2011-2012 – ekspert i kierownik projektu zastosowania Balanced Scorecard w jednym z największych banków spółdzielczych w Polsce;
 • własny projekt badawczy dotyczący działalności strategicznej banków spółdzielczych. Opracowany model strategicznej karty wyników dla banku spółdzielczego (2010-2011).
Obszary badawcze
 • strategiczna karta wyników (m.in. potencjał, rola i cele, formy, implementacja, wyniki),
 • zarządzanie strategiczne (m.in. zakres, dynamika i uwarunkowania, instrumenty, pomiar),
 • analiza i modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi IT
 • wsparcie działań operacyjnych i zarządczych rozwiązaniami IT, systemy BI i Workflow
 • pomiar i zarządzanie dokonaniami, pulpit menedżerski
 • zarządzanie projektami informatycznymi
 • Smart City
Dokonania naukowe
 • 2012 - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie strategiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, rozprawa pt. "Strategiczna karta wyników jako instrument zarządzania bankiem lokalnym na przykładzie banków spółdzielczych w Polsce", promotor: dr hab. Bohdan Godziszewski, prof. UMK;
 • 1994 - magister, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Promotor: dr hab. Wojciech Żurawik;
 • udział w konferencjach naukowych i naukowo-technicznych w kraju i za granicą (m.in. Informatyka w Zarządzaniu Szczecin, KOTRA Seul, Dubaj)

 • od 2015 - ekspert ekonomiczny i techniczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • 2010 - 2011 - własny projekt badawczy dotyczący działalności strategicznej banków spółdzielczych. Opracowany model strategicznej karty wyników dla banku spółdzielczego

Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)