user img
dr hab. Arkadiusz Januszewski
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Katedra Informatyki Ekonomicznej i Controllingu
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
Fordońska 430
Pokój
307 / 2 p.
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu
Opis sylwetki

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2017, Katedra Informatyki w Zarządzaniu i Controllingu, prof. nadzw. UTP, kierownik katedry
 • 2015 - 2016, Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO, konsultant ds. Controllingu, zatrudnienie w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje” , POKL EFS (Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu)
 • 2015 - 2016, Katedra Informatyki w Zarządzaniu, prof. nadzw. UTP, kierownik katedry
 • 2007 - 2015 – Katedra Inżynierii Zarządzania, UTP w Bydgoszczy, adiunkt
 • 2006 - 2008 – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, adiunkt
 • 2006 - (od lutego do września) Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, dziekan
 • 2000 - 2005 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, wykładowca
 • 1999 (wrzesień) - 2000 (lipiec) – pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Controllingu w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy
 • 1998 - 2007 – Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Akademia Technologiczno-Rolnicza w Bydgoszczy, adiunkt
 • 1989 - 1998 – Zakład Informatyki Stosowanej,  Akademia Technologiczno-Rolnicza w Bydgoszczy, asystent

Doświadczenie praktyczne i zrealizowane projekty

 • 2015 - 2016 – opracowanie metodyki projektowania i wdrażania controllingu operacyjnego przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw usługowych i handlowych, wdrożenie opracowanych narzędzi controllingu operacyjnego w Grupie Doradczo-Szkoleniowej FALCO w Bydgoszczy
 • 2009 - opracowanie aplikacji wielostopniowego rachunku wyników na bazie arkusza kalkulacyjnego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy
 • 2006 - audyt systemu rachunku kosztów w BZE BELMA w Bydgoszczy i opracowanie koncepcji komputerowo wspomaganego systemu rachunku kosztów działań
 • 2002 - 2005 – opracowanie komputerowo wspomaganych modeli rachunku kosztów działań dla kilku małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż (w ramach badań naukowych)
 • 2002 - 2004 – kierownik grantu badawczego pt.” „Diagnoza potrzeb, możliwości i ograniczeń w stosowaniu rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) w zarządzaniu krajowymi przedsiębiorstwami” (nr projektu 2H02D 060 23)
 • 2000 - Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy (KPEC), współudział w kierowaniu wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego PRO/MIS
 • 1999 - wykonanie opracowania „Analiza kosztowa Oddziałów Terenowych Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy”, autor
 • 1998 - wykonanie opracowania “Koncepcji systemu zarządzania Spółką DOMIK w Bydgoszczy wspomaganego zintegrowanym systemem informatycznym” w ramach projektu celowego “Komputeryzacja sterowania produkcją jednostkową i wielkoseryjną oraz wspomagania zarządzania średnich i dużych przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji”, współautor
 • 1998 - wykonanie opracowania „Koncepcja zastosowania instrumentów controllingu i rachunkowości zarządczej do zarządzania PGNiG S.A”, współautor
 • 1998 - wykonanie opracowania „Propozycja działań w zakresie implementacji elementów controllingu w BZPG “STOMIL” S.A.”, autor
 • 1996 - 1997 – koncepcja i wdrożenie „Systemu Budżetowania Kosztów – Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BZE “BELMA” S.A. w Bydgoszczy”, główny projektant
 • 1997 - 1998 – koncepcja i wdrożenie  „Systemu Budżetowania Kosztów dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy”, główny projektant
 • 1997 - 2000 – członek zespołu realizującego projekt celowy „Komputeryzacja sterowania produkcją jednostkową i wielkoseryjną oraz wspomagania zarządzania średnich i dużych przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji”
 • 1994 - 1996 – członek zespołu realizującego projekt celowy “Zintegrowany Wielodostępny System Informatyczny do Wspomagania Procesów Decyzyjnych w BZE “BELMA” w Bydgoszczy”
 • 1994 - 1997 – prowadzenie działalności gospodarczej „Programowanie komputerów Instalacja Januszewski Arkadiusz” REGON 091122749
 • 1991 - 1993 – członek zespołu realizującego projekt celowy “Zintegrowany system rachunkowości zarządczej z obsługą sprzedaży i kontrolą realizacji płatności w Bydgoskich Fabrykach Mebli.
Obszary badawcze
 • modelowanie systemów rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami,
 • zintegrowane systemy informatyczne zarządzania,
 • systemy Business Intelligence i ich zastosowania w rachunkowości zarządczej i controllingu.
 • metody kształcenia w controllingu i rachunkowości zarządczej

 

Dokonania naukowe
 • autor książki „Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 – Zintegrowane systemy transakcyjne. Tom 2 – Systemy Business Intelligence”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • autor ponad 150 artykułów opublikowanych w pracach naukowych, czasopismach naukowych,  popularno-naukowych  i materiałach konferencyjnych, dotyczących rachunku kosztów działań, (ABC), rachunkowości, controllingu i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i metod kształcenia w rachunkowości zarządczej i controllingu
 • ok. 50 wystąpień na konferencjach naukowych (1994-2017), w tym kilkunastu międzynarodowych, m.in.: INTED 2016, Valencja, EDULEARN Barcelona, World Congress of Applied Informatics, Conference on E-Business, Enterprise Information Systems, E-Government and Outsourcing,  Las Vegas USA, 2011, 2005, Toronto, Kanada 2009, IJAS, Budapest, Hungary 2006, Information Systems Development; Colorado Springs USA, 2003, Business Information Systems.
 • kierownik grantu badawczego „Diagnoza potrzeb, możliwości i ograniczeń w stosowaniu rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) w zarządzaniu krajowymi przedsiębiorstwami”, 2H02D06023, 2002-2004.
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)