Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Zarządzania Strategicznego
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Fordońska 430
Pokój
209 / 1 p.
Dyscypliny
Psychologia
Obszary badawcze

Zagadnienia psychologii zarządzania, psychologii pracy, psychologii ekonomicznej, psychologii społecznej i psychologii stosowanej.

Dokonania naukowe
 • 2008 – Praca dydaktyczno – naukowa na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone z przedmiotów: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania organizacyjne, negocjacje, techniki negocjacyjne i coaching.
 • 31.01.2006 Warsztaty na temat przygotowania i realizacji projektów wymian i staży organizowane przez Wydział Inicjatyw Europejskich i Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci, gdzie prezentowałam projekt dla studentów Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 • 2005 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny.
 • 1-2.12.2005 Warsztaty dla Uczelnianych Koordynatorów Programu Sokrates –Erasmus, organizowane przez Narodową Agencję Programu SOCRATES – Erasmus w Warszawie.
 • 29.06.2005 Warsztaty Programu Leonardo da Vinci na temat zarządzania projektami wymian i staży organizowane przez Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci w Warszawie.
 • 09.05.2005 Warsztaty na temat Katalogów Przedmiotów ECTS organizowane przez Narodową Agencję Programu SOCRATES – Erasmus w Warszawie. .
 • 2003 Szkolenie w zakresie I i II części Kinezjologii Edukacyjnej “Brain Gym” metody dr Paula Dennisona
 • 2002 Szkolenie prowadzone przez Jolantę Berezowską na temat: Terapia ofiar i sprawców przemocy.
 • 2002 Seminarium monograficzne prowadzone przez prof. dr hab. Bogdana Pietrulewicza z Uniwersytetu Laval w Quebeku (Kanada) nt. Podstawy psychometrii stosowanej.
 • 2001 Warsztaty w zakresie podstaw Metody Ruchu Rozwijającego V.Sherborne.
 • 2001 Warsztaty metodyczne: Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu
 • 1999 Seminar on Teaching English as Foreign Language.
 • 1998 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Członkostwo i stanowiska w organizacjach:

od 05.2002 Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Działalność naukowa:

Opiekun Międzywydziałowego Psychologicznego Koła Naukowego

Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)