user img
dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka
Jednostka
Wydział Zarządzania
Komórka
Pracownia Metod i Technik Zarządzania
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
Fordońska 430
Pokój
206 / 1 p.
Dyscypliny
Ekonomia, Nauki o zarządzaniu
Obszary badawcze

zarządzanie projektami w sektorze MSP, fundusze unijne, implementacja projektów realizowanych z funduszy unijnych

 • 2013 Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej
 • 2012 Udział w międzynarodowym projekcie „Ecopreneurship Approach in the Context of European Environment”
 • 2012 Udział w projekcie „Zarządzanie kluczowymi obszarami Pozytywnego Potencjału Organizacji (PPO): uwarunkowania, sposoby i modele rekomendowane dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce” – realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 2012 Udział w projekcie “Komercjalizacja drogą do sukcesu nr POKL.04.02.00-00-010/11”.
 • 2011 – 2012 Udział w ogólnopolskim projekcie „Staż sukcesem naukowca”
 • 2008 – 2012 Udział w międzynarodowym projekcie COBRAMAN – Menedżer ds. zarządzania terenami poprzemysłowymi
 • 2008 – 2010 Udział w projekcie „Pozytywny potencjał organizacji jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Uwarunkowania i sposoby pobudzania oraz wykorzystywania pozytywnego potencjału organizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami funkcjonującymi w Polsce” – realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 2010 – 2011 Udział w projekcie “Przedsiębiorczość Akademicka – Skuteczny Transfer Wiedzy”.
Dokonania naukowe
 • 2014 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; stanowisko: adiunkt
 • 2009 – 2014 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; stanowisko: Kierownik Katedry Zarządzania
 • 2008 – 2009 IMS Stalserwis; stanowisko: Specjalista ds. logistyki;
 • 2006 – 2008 Przedsiębiorstwo Odzieżowe Modus; stanowisko: Specjalista ds. eksportu;
 • 2006 – 2004 Fundacja Promocji Nauki i Techniki „Experymentarium Bydgoskie”; stanowisko: Opiekun wystawy naukowo-technicznej;
 • 2013 Staż naukowy w Belgii, Artesis University, realizacja zajęć z Marketingu Ekologicznego;
 • 2012 Staż naukowy na Litwie, Kolegium Wileńskie – Wydział Ekonomii; realizacja zajęć z Podstaw Zarządzania;
 • 2011 Staż naukowy w Czechach, Uniwersytet Techniczny – Wydział Zarządzania Środowiskiem (Europejska Szkoła Zarządzania Terenami Poprzemysłowymi); realizacja zajęć z Zarządzania Projektami;
 • 2011 Opracowanie programu nauczania i zrealizowanie pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania Projektami Rewitalizacji”;
 • 2010 Opracowanie koncepcji kursu e-learningowego z zakresu „Zarządzania Projektami Rewitalizacji” oraz samodzielne przygotowanie jednego z modułów dotyczącego podstaw zarządzania;
 • 2006 Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za szczególne osiągnięcia badawcze (badania terenowe realizowane w Holandii podczas budowy autostrad);
 • 2005 – 2006 Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe (Organizacja seminariów naukowych, prezentacja najnowszych technologii stosowanych w Holandii w budownictwie drogowym);
 • 2005 Nagroda Rektora Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia naukowe;
Publikacje

Lista publikacji dostępna w: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich 
(po przejściu należy skorzystać z wyszukiwarki)