Stopnie i tytuły

Szczegółowe informacje dotyczące postępowań awansowych można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Politechniki Bydgoskiej w zakładce dokumenty

 

Habilitacje

  • dr hab.Grażyna Voss (2020.07.16)