Kurs przygotowania pedagogicznego

Kierownik Kursów Pedagogicznych

dr Zofia Zgoda
pokój 101, ul. Fordońska 430

telefon: 52 340 84 35
 

Uzupełnione podania proszę przesłać na adres e-mail: pedagog@pbs.edu.pl

Opłata wpisowa jest uiszczana po uruchomieniu kursu.