Wygrana w konkursie MINIATURA 6 (NCN) Pani dr inż. Anny Murawskiej
09 listopada 2022

Narodowe Centrum Nauki opublikowało ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 6, w którym badacze mogli ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

Wśród laureatów konkursu znalazła się naukowczyni Wydziału Zarządzania PBŚ dr inż. Anna Murawska.

Wniosek Pani dr inż. Anny Murawskiej, pt.: „Dekonsumpcja jako alternatywny nurt racjonalizacji zachowań w dobie globalnego kryzysu gospodarczego” uzyskał finansowanie na badanie wstępne/pilotażowe na kwotę 47 355 PLN. Celem działania naukowego jest uzyskanie wiedzy o zjawisku dekonsumpcji czyli dobrowolnej rezygnacji z zachowań zorientowanych na zaspokajanie kreowanych przez marketerów pragnień, na rzecz wyboru świadomego, racjonalnego i etycznego, związanego z zaspokajaniem rzeczywistych potrzeb z perspektywy globalnego kryzysu gospodarczego.

Serdecznie gratulujemy!