Umowa o współpracy z BSB, czyli staże dla FiR w zasięgu ręki
10 listopada 2023

Uczelnia (przy udziale Wydziału Zarządzania) podpisała umowę o współpracy ze spółką Bazy i Systemy Bankowe (BSB). 

Możliwe są staże, praktyki i inne formy współpracy w BSB dla naszych studentów, w szczególności dla kierunku Finanse i Rachunkowość.

Bazy i Systemy Bankowe to polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest Narodowy Bank Polski. Firma powstała w 1974 roku w Bydgoszczy. Początkowo działała jako Wojewódzki Ośrodek Obliczeniowy NBP, następnie w roku 1994 została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Bazy i Systemy Bankowe. Specjalizuje się w rozwiązaniach IT skierowanych do sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz administracji publicznej. Działalność koncentruje się na następujących obszarach:

 • Produkcja, wdrażanie i testowanie oprogramowania.
 • Usługi integracyjne, szkoleniowe i konsultingowe.
 • Usługi Cloud Computing.
 • Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego. 

BSB stworzyła i wdrożyła własne produkty biznesowe z obszaru IT wykorzystywane do:

 • Sprawozdawczości bankowej.
 • Sprawozdawczości finansowej.
 • Rozliczeń międzybankowych.
 • Nadzoru bankowego.
 • Ryzyka operacyjnego.
 • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom finansowym.
 • Raportowania ESG.

Dzięki partnerstwom ze światowymi liderami technologicznymi oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji, stos technologiczny firmy oparty jest o najnowocześniejsze narzędzia w obszarze programowania, infrastruktury i testowania dzięki czemu studenci Politechniki Bydgoskiej uzyskają unikalną wiedzę, wyjątkowe kompetencje oraz doświadczenie, które pozwolą na realizację skomplikowanych projektów. Udział w najciekawszych projektach informatyki bankowej w Polsce stanowi ogromną wartość dodaną i jednocześnie niezwykłą podróż po świecie IT!