Udział pracowników Wydziału Zarządzania w prestiżowej konferencji ISD 2023
13 września 2023

W dniach 30.08-1.09.2023 dr hab. Arkadiusz Januszewski, Prof. PBŚ, dr Kinga Krupcała i dr Dariusz Żółtowski uczestniczyli w 31 edycji prestiżowej Konferencji Naukowej ISD (Information Systems Development), która w tym roku odbywała się w Lizbonie (Portugalia). Nasi badacze bardzo dobrze zaprezentowali się podczas Konferencji, wykazując się przy tym wysokiem poziomem naukowym, szeroką wiedzą, a tematy przez nich prezentowane spotkały się z dużym zainteresowaniem naukowców z całego świata. Serdecznie gratulujemy!