Szkolenie "Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce" - 12.04.2024
03 kwietnia 2024

Wydział Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ma przyjemność zaprosić do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce".


Szkolenie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. w godzinach 10:00-13:00 w budynku Politechniki – w Auditorium Novum (Aula A), mieszącym się przy al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Wydarzenie ma charakter edukacyjny i jest skierowane przede wszystkim do studentów Politechniki Bydgoskiej oraz osób związanych ze środowiskiem naukowym i biznesowym.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
•    Kryteria wyboru formy prawnej działalności gospodarczej w Polsce
•    Jednoosobowa działalność gospodarcza
•    Spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego: osobowe i kapitałowe
•    Zalety i wady poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności
•    Zasady odpowiedzialności oraz reprezentacja i nadzór w spółkach
•    Najchętniej wybierane formy prowadzenia biznesu przez przedsiębiorców
•    Z jakimi problemami najczęściej zmagają się przedsiębiorcy? 
•    Cechy sprzyjające i utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
•    Jak przekształcić firmę jednoosobową w spółkę?
•    Prosta Spółka Akcyjna jako nowa forma prowadzenia działalności
•    Fundacja rodzinna – czym jest? Kto i w jakim celu może ją założyć? 
•    Jakie są korzyści z założenia Fundacji Rodzinnej dla przedsiębiorcy i jego biznesu?


Szkolenie poprowadzi mec. Maciej Stefanowski, Radca prawny i wspólnik w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. w Toruniu. 


Zajmuje się sprawami z zakresu prawa korporacyjnego i gospodarczego. Bierze udział w procesach powoływania i modelowania struktur korporacyjnych, łączenia, podziału i przekształceń podmiotów gospodarczych, restrukturyzacji kapitałowych, związanych ze zmianami składu wspólników, czy też wnoszeniem do spółek przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Doradza w zakresie doboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmuje się problematyką sukcesji w biznesie, w tym także fundacjami rodzinnymi.

Serdecznie zapraszamy!