Program POWER - nabór studentów 2021/2022
01 grudnia 2021

Szanowni Studenci,

Zapraszamy na darmowe warsztaty (on-line) organizowane w ramach projektu POWER „NOWOCZESNA I EFEKTYWNA UCZELNIA”

Planowany termin warsztatów: grudzień 2021 – styczeń 2022

Warsztaty dedykowane są dla studentów od III semestru wszystkich kierunków studiów stacjonarnych.

 

 

Proponowane warsztaty:

1.    warsztaty – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, termin I: 11.12.2021-13.01.2022 

2.    warsztaty – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, termin II: 10.01.2022-31.01.2022 

 

Osoby zainteresowane proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie skanu do Pani mgr Adrianny Guzowskiej Adrianna.Guzowska@pbs.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 6.12.br do godz. 10:00.