Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszcz trafiły w ręce magistrów z PBŚ
16 grudnia 2021

Rozstrzygnięty został konkurs na Nagrody Prezydenta Miasta za prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie związane z Bydgoszczą. Przyznano również nagrodę dla promotorów prac obronionych w roku akademickim 2019/2020.

W kategorii prace magisterskie i doktorskie I miejsce i nagrodę w wysokości 7 000 zł brutto zdobyła Patrycja Sieg za pracę „Zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych na przykładzie przemysłowego szlaku tematycznego TeH2O w Bydgoszczy” (Politechnika Bydgoska). Pani magister jest obecnie asystentem na Wydziale Zarządzania.

Z kolei trzecia nagroda trafiła do Dominiki Lawrenz za pracę „Koncepcja architektoniczna dworca autobusowego w Bydgoszczy” (Politechnika Bydgoska).

Przedmiotem konkursu było wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Serdecznie gratulujemy!