mgr inż. Małgorzata Słomion prelegentką na zebraniu Komisji Inżynierii Powierzchni PAN
02 grudnia 2022

Dnia 30 listopada 2022r. na Politechnice Bydgoskiej odbyło się zebranie Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. Gościem zebrania była doktorantka Pani mgr inż. Małgorzata Słomion, która wygłosiła referat pt. "Analiza wpływu warunków pracy elementów stałych aparatów ortodontycznych na zmiany ich cech użytkowych determinujących efektywność ruchu zębów". Członkiem Komisji oraz promotorem rozprawy doktorskiej jest Pan dr hab.
inż. Maciej Matuszewski, prof. PBŚ.

Po wystąpieniu członkowie Komisji wraz z Prorektorem ds. nauki i ewaluacji Panem dr hab. inż. Łukaszem Skowrońskim, prof. PBŚ, udali się na zwiedzanie Laboratorium Inżynierii Powierzchni oraz Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów Zakładu Fizykochemii Powierzchni.