Kurs przygotowania pedagogicznego - zapisy
15 lipca 2022

Uzupełnione podania proszę przesłać na adres e-mail: pedagog@pbs.edu.pl

Opłata wpisowa jest uiszczana po uruchomieniu kursu.