BUP Mobility Grant 2023 - dla młodych doktorów
26 kwietnia 2023

BUP Mobility Grant 2023 - dla młodych doktorów
Celem Grantu Mobilności BUP jest rozwój i wzmocnienie współpracy między młodymi naukowcami w regionie Morza Bałtyckiego poprzez pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w ramach projektu badawczego. Przyznana maksymalna kwota to łączna wartość 3000 euro.
Więcej: https://www.balticuniv.uu.se/news-new/?tarContentId=1053776