Absolutorium WZ
27 czerwca 2022

Wysoko poszybowały birety Absolwentów Wydziału Zarządzania PBŚ podczas Absolutorium, które odbyło się 22 czerwca 2022 roku.

Tegoroczni Absolwenci z sukcesem zakończyli naukę na jednym z oferowanych przez Wydział kierunkow: zarządzanie, finanse i rachunkowość, zarządzanie i inżynieria produkcji. Dyplomy ukończenia studiów Politechniki Bydgoskiej odebrało 102 licencjatów, inżynierów i magistrów.

24 Absolwentów otrzymało dyplom z wyróżnieniem, co oznacza, że w trakcie studiów uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów powyżej 4,5. Ponadto warto nadmienić, że zdecydowana większość spośród wyróżnionych była również bardzo aktywna w studenckich kołach naukowych.